Rodinná katechéza / Ten, ktorý je blízko

Biblická katechéza, 12. nedeľa v Cezročnom období, rok B
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA, poznámka: Obrázky v prezentácii majú slabšie rozlíšenie, ale je to to najlepšie, čo som našiel :-)

Evanjelium

 • Mk 4,35-41; SN_02-03.
Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode.
Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho.
A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“

Katechéza

 • TIP: Začneme rozhovorom o strachu. Pýtajte sa detí, čoho sa boja ony, alebo druhí, z čoho majú ľudia strach. 
 • SN_04-05. Z čoho majú strach ľudia na loďke? Blesky, oblaky, dravé ryby, utopenie sa, nemajú záchranné koleso…
Učeníci na loďke sú prestrašení. Nečudo, veď je hlboká noc, búrka, priam víchrica, a oni sú v malej loďke na rozbúrenom mori. 
 • SN_06. Otázky. Správna odpoveď: 3. Išli za Ježišom.
Učeníci sú prestrašení. Veď im hrozí skutočné nebezpečenstvo. Čo robia? Správna odpoveď je, že idú za Ježišom, ktorý pokojne spí v zadnej časti loďky.
 • SN_07. Ježiš je nablízku.
Čo robí Ježiš, keď sú učeníci v nebezpečenstve? Pokojne spí. Ale nie preto, že mu je to jedno. On len nemá strach z búrky. No dôležité je, či spí alebo bdie, že je nablízku práve vtedy, keď ho učeníci potrebujú.
 • SN_08. Ježiš nemá strach, pretože vie, že Nebeský Otec všetkých ochraňuje.
Všimli ste si, že Ježiš sa vôbec nebojí? Prečo nemá strach? Asi preto, že vie niečo, čo učeníci netušia. Čo to je? Pozorne si prezrite obrázok.
 • SN_09.
Dnešné evanjelium nás učí, čo urobiť, keď cítime strach alebo nebezpečenstvo. Prvý krok je prísť k Ježišovi. Druhý hovoriť o svojom strachu, s Ježišom, ale aj s inými, s každým, kto ti môže pomôcť. A tretí dôverovať Bohu. 
To je to, čo Ježiš trochu vytkol učeníkom: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 
 • SN_10. Deti doplnia chýbajúce slová do úryvkov modlitieb (Rodička, anjel, Otče náš). Môžete pripomenúť, že keď sa modlíme, hovoríme s Bohom, anjelom či Pannou Máriou. Tieto modlitby sú vybrané zámerne, pretože sa v nich hovorí o ochrane…
Komu môžeš povedať o svojom strachu? Svojim rodičom, blízkym, kamarátom… A ešte? Doplňte chýbajúce slová. 
 • SN_11.
Na konci príbehu sa učeníci jeden druhého vypytujú: „Kto to vlastne je ten Ježiš? Veď ho počúva aj more a vietor!“ Nuž to najdôležitejšie je, že Ježiš je ten, kto je nablízku vždy, keď potrebuješ pomoc. Pamätaj na to.

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4670
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7478
https://igma-ac.com/existen-hombres-como-el-centurion-cornelio-amante-de-dios-y-de-su-projimo

Publikácie a pomôcky