Tomáš videl diery

Svätý apoštol Tomáš

"Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili,“ hovorí Ježiš Tomášovi. No ono s tým Tomášovým uvidením a naším nevidením to nie je zase až také jednoduché.
Čo videl Tomáš? Diery po klincoch a kopiji na Ježišových rukách a boku. A čomu uveril? Niečomu, čo z tých dier vôbec nevyplýva: že Ježiš je Boh. Preto vyznáva: Pán môj a Boh môj. Predsa len pre tie diery existuje aj množstvo iných vysvetlení. A pre niekoho môžu by dôkazom, že Ježiš Bohom nie je! No Tomáš uveril.
"Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili..." to nám samozrejme lichotí. Ale v konečnom dôsledku aj my potrebujeme k svojej viere vidieť. Vidieť svedkov. A Tomáš sa stal svedkom Kristovho zmŕtvychvstania.
A čo tí, ktorí ešte neuverili? Alebo tí, čo už neveria? Nuž aj tí potrebujú vidieť. Autentických kresťanov v nás. Hoci aj s dierami.

Publikácie a pomôcky