Talitha kum!

CR-13 NE B

Evanjelista Marek je výborný rozprávač. Vyrozpráva príbeh tak, aby sme sa v ňom mohli v rôznych etapách nášho života nájsť. A zakončí ho zvolaním „Talitha kum!“ - „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ Zvolaním, ktoré si človek zapamätá ako refrén, ktorý povzbudzuje vstať z našich vlastných hriechov, zúfalstva, beznádeje, strachu, lenivosti, chorých vzťahov, pokušení...

Všimnime si najprv protagonistov príbehu:
Ježiš – práve sa vrátil z Gerazkého kraja, odkiaľ ho domáci vypoklonkovali – svine boli pre nich dôležitejšie, ako ľudský život.
Zástup na brehu – Ten má, ako vždy, dôležitú úlohu – zavadzať. Dnes zrejme zavadzia Jairovi, ktorý chce Ježišovi rozpovedať o svojom trápení.
Jairus – predstavený synagógy. Musí to byť teda niekto zodpovedný, pravoverný, poriadny človek...
Učenníci – tí akoby tu boli len na okrasu. Alebo že by nie?
Jairovi sluhovia – poslovia beznádeje, ktorým pripadla nepríjemná úloha oznámiť otcovi, že mu zomrelo dieťa, že všetko je stratené, že už mu neostáva nič, len sa opiť v najbližšej krčme...
Plačky – tí, pre ktorých je smrť príležitosťou – ukázať sa, pozberať nové klepy, alebo potešiť ubolených v ich trápení...
Dievča – človek, ktorý nie je mŕtvy, ale len spí...

Poznáme ľudí, ktorí sú akoby mŕtvi. Akoby! Manželstvá, ktoré sú akoby mŕtve. Vzťahy, ktoré akoby zomreli. Ľudí, ktorých nie a nie pohnúť k niečomu dobrému, lebo sú akoby mŕtvi. Potrebujú niekoho, kto ich prebudí k životu. Riešením, spásou, východiskom... je Kristus – ten, ktorý prešiel na druhý breh.

Urob to ako Jairus:
Príď za za Ježišom a v modlitbe mu vyznaj: Pane, ten a ten človek akoby zomiera, neviem, čo s ním, prosím príď a dotkni sa ho.
Asi to nebude je také jednoduché. Vždy sa nájde milión vecí, ktoré ti budú na prekážku (nemám čas, je mi to jedno, mám iné, vážnejšie starosti...) – zástupy ťažkostí, predsudkov, strachu a úzkostí... presne ako ten dav, cez ktorý sa Jairus musel predrať.
Možno sa objavia poslovia smrti – všade prítomné typy, ktoré v najnevhodnejšom okamihu demotivujú človeka – načo sa modlíš, pozri, on iný nebude... Nenechaj sa odradiť. Ježiš má v tom jasno, hovorí ti: „Neboj sa, len ver!“
Vyžeň zo svojho domu profesionálne plačky, ktoré oberú človeka o poslednú snahu, poradia lacné riešenia (milenec, rozvod, potrat...) a s pocitom dobre vykonanej práce sa potom poberú pobabrať život ďalšiemu...
Vytrvaj do konca ako Jairus. A keď sa stane zázrak, pravdepodobne nebude mnoho tých, ktoré to pochopia, iba tých pár srdcu blízkych. Možno preto Ježiš všetkých vyhnal, zobral len Petra, Jakuba a Jána...

Vyhľadaj Ježiša! Presnejšie hovorím ti, vstaň a vyhľadaj Ježiša!

Publikácie a pomôcky