Kde je tvoje srdce?

CR-11 PI


Čo je tvoj poklad?  Bude to pravdepodobne to, čo si veľmi vážiš, úzkostlivo strážiš, o čo si ochotný bojovať. Môže to byť majetok, postavenie, uznanie... Môže to byť voľný čas, alebo naopak práca. Môže to byť človek. Veď niektorým ľuďom v súkromí hovoríme, že s našim pokladom.
Kde je tvoj poklad? Ak je tvojím pokladom človek, môže ťa táto otázka priviesť k hlbšiemu záujmu o neho. Kam smeruje človek, ktorý pre teba taký vzácny? Kde bude zajtra? A kde bude, až raz zomrie? A ak sú tvojím pokladom veci a ty sa od nich nevieš odpútať, možno ti tiež pomôže uvedomenie si, kde budú o pár týždňov, mesiacov či rokov. Väčšina z nich časom skončí v separovanom odpade.
Kde je tvoje srdce? To o poklade je dôležité. Lebo tam, kde je dnes tvoj poklad sa časom ocitne aj tvoje srdce. Ak sa tvoj poklad rúti do pekla alebo na smetisko dejín, je to výstraha a výzva. Ak naopak smeruje k Pánovi, tvoje srdce je tiež na dobrej ceste.

"Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce."

Publikácie a pomôcky