Nie každý...

CR-12ŠT

Ako sa dostať do Božieho kráľovstva? V dnešnom evanjeliu nás Ježiš upozorňuje, že prázdne reči stačiť nebudú.
Ježišova odpoveď tým, čo sa spoliehajú na prázdne slová, sebanapĺňajúce alebo sebaprezentujúce proroctvá, oháňanie sa diablom alebo zázrakmi, je drsná: "Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!" Predstava, že by Boh niekoho nepoznal, je nepredstaviteľná.

To, čo Ježiš oceňuje, sú slová, proroctvá, skutky, exorcizmy i zázraky, ktoré sú vyslovené a vykonané preto, že ich chce Boh.

Myslíš, že ľudia, ktorým si zveril moc vo voľbách, ľudia, ktorých podporuješ v ich popularite, ktorých poslúchaš a nasleduješ..., plnia vôľu nášho "Otca, ktorý je na nebesiach"Obrázok od Jasmin z Pixabay

Publikácie a pomôcky