Takto...

CR-11ŠT

"Vy sa budete modliť takto", hovorí dnes Ježiš a pridáva vzorovú modlitbu, podľa ktorej formulujeme ostatné modlitby. Vybral som si z nej niekoľko prvkov, na ktoré neradno zabúdať pri našich modlitbách.

  • Vzťah. Prvé slovo modlitby, ocko, otecko, otče, je vyjadrením vzťahu, blízkosti toho, koho v modlitbe oslovujeme. "Nenapodobňujte pohanov," hovorí Ježiš. Ich náboženstvo, ani ich modlitby, nestoja na vzťahu a na blízkosti. Je to skôr strach alebo vypočítavosť.
  • Množné číslo. Kresťan myslí v množnom čísle. Tak to máme aj v našej vzorovej modlitbe, keď oslovujeme Boha Otče náš. Naše modlitby môžu byť aj súkromné, aj osobné. Ale nikdy nie egoistické.
  • Veľké ciele. Hneď za oslovením spomíname veľké ciele, ktoré nás samých presahujú. V našich modlitbách myslíme na viac, než len na svoju malú bublinu. "Posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo." 
  • Poslušnosť. Ďalším prvkom našich modlitieb je poslušnosť. Hovoríme Bohu o tom, po čom túžime. Ale nediktujeme mu, čo má urobiť. Preto patrí ku každej našej modlitbe postoj, vyjadrený Ježišovými slovami: "Buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi".
  • Závislosť. Zmienka o každodennom chlebe je fascinujúca. Na jednej strane prosíme, aby nám Pán dal to, čo potrebujeme, náš každodenný chlieb. Na druhej strane ale nechceme byť od neho nezávislí, preto prosíme o dnešný chlieb dnes. O ten zajtrajší budeme prosiť zajtra. Chceme potrebovať Boha každý deň.
  • Odpustenie. A potom je tu odpustenie. To je ďalšia vec, na ktorú potrebujeme pri našich modlitbách pamätať. Preto mu Ježiš venuje osobitú pozornosť: "Ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí." 

"Vy sa budete modliť takto:" So vzťahom, v množnom čísle, majúc na pamäti viac než len vašu malú bublinu, poslušní Božej vôli, závislí od Pána, odpúšťajúc a prijímajúc odpustenie.

Obrázok od congerdesign z Pixabay

Publikácie a pomôcky