Všímajme si jeden druhého


CR-03 ŠT I.: Hebr 10, 19-25; Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6; Mk 4, 21-25

Ustriehnuť na prvé počutie myšlienkovú líniu, ktorú načrtáva v prvom čítaní autor listu Hebrejom, je náročné. No možno sme stihli zaregistrovať aspoň posledné dve vety. V skratke ich možno zhrnúť: Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske.
Ak platí, čo sme spievali ako refrén dnešného žalmu, že totiž s úprimným srdcom hľadáme Pánovu tvár, potom ani nemôžeme inak, než všímať si jeden druhého a dbať na to, aby sme si boli navzájom povzbudením vo viere. V tomto zmysle má byť život každého kresťana ako lampa, postavená na svietniku a nie niekde pod posteľou, ako to zaznieva v dnešnej evanjeliovej stati.
Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske.

Publikácie a pomôcky