Pamätajúci Boh


CR-01 ST I.: Žalm 105, 1-9

Pán večne pamätá na svoju zmluvu... spievali sme v dnešnom žalme. V tých slovách je kus pravdy. Boh na nikoho nezabudne. Nikdy.
Hoci niekedy máme iný dojem. Máme pocit, ako by bol strašne vzdialený. A pritom možno len pripravuje cestu. Izraelský národ často prežíval obdobia, keď sa cítil Bohom opustený. A Boh zatiaľ pripravoval svoj vstup do dejín, ako to krásne popisuje dnešná stať z listu Hebrejom. Prečítajte si ju. Je to 2. kapitola.

Publikácie a pomôcky