Pane, keby si chcel...VIA-11.jan.: Lk 5, 12-16

Keď malomocný uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil ho a hovoril: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ alebo ako prekladá Roháček: Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. Spôsob, akým ten človek svoju prosbu formuluje, je zvláštny. Na prvý pohľad to vyzerá tak, ako by mu na tom nezáležalo, akoby hovoril: ak chceš, tak ma uzdrav, ak nie, nechaj tak... Ale evanjelista zdôrazňuje, že malomocný ho prosil, na kolenách, s tvárou až pri zemi. Takže asi mu na tom záležalo. A tak sa núka iné znenie: Pane verím, že keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš chcel.
V prvej chvíli mi napadne: Fajn, Ježiš chce uzdraviť každého človeka. Ale naozaj chce Ježiš uzdraviť každého človeka? A čo tí, ktorí sa modlia, veria a prosia... a uzdravenie nikdy nepríde? A čo tí, ktorí nemôžu byť uzdravení? Tí, pre ktorých je zdravie väčším ohrozením, než bolesť? Presnejšie bude povedať: Ježiš chce zdravie každého. Ale nie pre každého je to to najlepšie.

A môžeme si to rozšíriť. Miesto zdravia si tam môžeme vložiť svoje vlastné očakávania: pokoj, radosť, múdrosť, vzdelanie, majetok, zmysel pre humor, lepšie bývanie, prácu, manžela, manželku, milujúcich rodičov, naplnenie všetkých emocionálnych potrieb... Ježiš chce toto všetko pre každého z nás.
A ty môžeš dnes pred ním padnúť na tvár a prosiť: Pane verím, že ak chceš, môžeš mi splniť túto túžbu. Možno to pre teba urobí práve dnes, radikálne a veľkolepo. Možno sa dnes začne proces pomalého, zdĺhavého a bolestného uzdravovania, premeny, dozrievania... Možno sa nestane zdanlivo nič. A vtedy ti ostáva len uveriť, že tak je to lepšie, že mu ide o tvoje dobro. A časom zbadáš, že si dostal silu žiť so svojim handicapom.

Publikácie a pomôcky