K jasličkám by som aj ja rád bežal


VIA-3.jan: Jn 1, 29-34

Na polnočnej sme o dušu spasenú spievali napríklad aj túto: K jasličkám by som aj ja rád bežal, nepoznám cestu, ach aký to žiaľ... Stále viac mám dojem, že nestačí bežať len k jasličkám, ale ku Kristovi, čo v nich leží. K tomu, o ktorom Ján Krstiteľ vyznáva: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Teda pozrite, toto je Ten, ktorý sa obetuje za všetkých tak, ako je obetovaný veľkonočný baránok...
Ísť s úctou a vďakou k Nevinnému, ktorý sa obetuje za nás vinných... tak s tým sa v komerčnej verzii „vianoc“ rozhodne nestretáme.

Publikácie a pomôcky