Zdokonalil...

Zdokonalené...

CR-01 UT I.: Hebr 2, 5-12

Autor listu Hebrejom nám niekedy dokáže vyraziť dych. Najmä ak by sme sa chceli uspokojiť s bezbolestnou lite verziou kresťanstva. Všimli ste si, čo tu dnes odznelo?
Patrilo sa, aby pôvodcu spásy zdokonalil utrpením.
Patrilo by sa, aby sa každý kresťan nechal zdokonaliť utrpením. Zdá sa, že inej cesty k dokonalosti niet. Asi preto, sa väčšina z nás uspokojí s minimalistickou podpriemernosťou, ktorá tým, že je dominantou mnohých, raz dva sa preklasifikuje za ideál.


Publikácie a pomôcky