Ísť ku koreňom

Ísť ku koreňom

VIA-2.jan: 1 Jn 2, 22-28

Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku, hovorí Ján v dnešnom prvom čítaní. Prvý Jánov list, z ktorého je aj táto perikopa, začína slovami: Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. A ten istý autor začína svoju verziu evanjelia opäť odkazom na to, čo bolo od počiatku: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak Ján niečo také píše* veriacim svojej komunity, zrejme je to reakcia na skúsenosť, že časom každá, akokoľvek silná skúsenosť vyprchá a zovšednie. Aj so skúsenosťou viery je to tak. Preto ju každú nedeľu znova a znova vyznávame. Preto čítame Písmo. Preto sa vraciame ku svojim koreňom.
Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Aj dnes sa treba k tomu vrátiť.

______________________
* Alebo skôr hovorí, lebo asi to bola pôvodne riadne dlhá homília.

Publikácie a pomôcky