Podľa tohto sa dajú rozoznať...


VIA-4.jan: 1 Jn 3, 7-10


Evanjelista Ján prezentuje vo svojom prvom liste (stať z dnešného prvého čítania) radikálne kritérium rozlišovania medzi ľuďmi. Hovorí: Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata.
Sú to tvrdé slová: kto nekoná spravodlivo... je dieťaťom potomkom! A to ešte treba vziať do úvahy, čo výraz spravodlivosť chápe v duchu biblickej tradície širšie ako my dnes. Spravodlivým sa v Písme nazýva človek, ktorý je čnostný, žije všetky čnosti.
Prvá otázka znie, či tí ľudia, ktorých podporujeme, volíme, protežujeme... či sú čnostní, či aspoň spravodliví. Druhá, rovnako nepríjemná, je, či sme my sami spravodliví. A potom je tu aplikácia Jánovho kritéria: ak kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha ale je diablovým potomkom.

Publikácie a pomôcky