Bez reklamy

Technicky vzaté by sa to mohlo zdať z Ježišovej strany trochu neprezieravé, veď ľudia sa chytajú na senzácie a trochu reklamy by mu na začiatku kariéry mohlo pomôcť. 
Ale zdá sa, že mu nešlo ani o kariéru, ani o to, aby ho ľudia vyhľadávali kvôli senzáciám. Asi preto odmieta démonickú reklamu zlých duchov, ktorí (mimochodom) ako prví prišli na to, že je Boží Syn. Raz darmi, pre Krista sa treba rozhodnúť slobodne.

Publikácie a pomôcky