To ťažšie

CR-03 PO: Mk 3, 22-30

Nájsť na druhom niečo zlé, negatívne, nie je vôbec ťažké. Nevyžaduje si to ani inteligenciu, ani šikovnosť, ani empatiu, ba ani len osobnú skúsenosť, vzťah či stretnutie. Dokonca nemusí byť na tom druhom ani nič zlé, tak ako to vidíme z dnešného evanjeliového príbehu... 
Ale od nás sa predsa len čaká niečo náročnejšie. Čo tak hľadať to dobré?

Publikácie a pomôcky