V synagóge...


VIA-10.jan.: Lk 4, 14-22

Máme tento rok najdlhšie Vianočné obdobie, aké môže byť. Liturgia dní medzi sviatkami Zjavenia a Krstu Pána (ak také dni sú, ako napríklad tento rok) využíva čas na hlbšie uvádzanie toho, čo je obsahom tohto zdvojeného slávenia.
Dnešný príbeh z Nazaretskej synagógy rozvinutím témy Zjavenia Pána (Ježiš sám o sebe zjavuje, že Duch Pána je nad ním, že je poslaný hlásať evanjelium chudobným...) a zároveň aj prehĺbením témy Ježišovho krstu. Inak povedané: v nedeľu budeme počúvať o Ježišovom krste a liturgia týchto dní už dopredu naznačuje, aké siahodlhé dôsledky tá udalosť bude mať.
Toľko múdry, neosobný úvod.

Publikácie a pomôcky