Staré a nové

Na rázcestí...

CR-02 PO: Mk 2, 18-22

Staré šaty, nové šaty, staré víno, nové víno, roztrhané záplaty a zničené mechy... Jednoducho napätie medzi starým a nový. Kresťanstvo už 2000 rokov stavia práve na dynamike tvorivého napätia kontinuity a diskontinuity, tradície a zlomu.
Staré, osvedčené a zrelé je vzácne rovnako ako mladé, nadšené a dynamické. Len jedno aj druhé treba odlíšiť od harabúrd (starých aj nových) a slepých uličiek (tiež tak starých ako aj nových), ktoré nikam nevedú. Práve to rozlišovanie nám robí najviac ťažkostí. Nie sme prví ani poslední. Aj farizeji s tým mali problém.

Publikácie a pomôcky