Choď do Damasku...

Obrátenie sv. Pavla: Sk 22, 3-16

"Vstaň a choď do Damasku; tam ti povedia všetko, čo ti je určené urobiť." Z Pavlovho príbehu ma dnes zaujala jedna vec: Pavol je na ceste do Damasku. A ide tam, aby vyhľadal kresťanov. Pri stretnutí s Kristom sa nemení jeho cesta ani jej cieľ. Ježiš ho posiela do mesta, kam mal pôvodne namierené. A má vyhľadať tých, ku ktorým sa vybral.
Ježiš mu mení motív. Nemá ich zatknúť, má sa stať jedným z nich. Práve prežíva jeden z vrcholných momentov svojho života: obrátenie, zlom vďaka ktorému sa zo Šavla stane Pavol, z farizeja kresťan, z prenasledovateľa kresťanov ohlasovateľ kresťanstva.
Obrátenie v zmysle pre(z)hodnotenia motívov vlastného konania je namieste nie menej než každý deň.

Publikácie a pomôcky