Učíme sa napodobňovaním...

CR-30 PO

"Napodobňujte Boha ako milované deti," povzbudzuje Pavol v dnešnom prvom čítaní. V láskavosti, milosrdenstve, odpúšťaní, v čistote, štedrosti, úcte. I v rozvážnych slovách, pokračuje výpočtom vecí, v ktoré by sa podľa neho mali sústrediť Efezania. Myslím, že ani mne by to neuškodilo. Čo ty?

Uč sa napodobňovaním. Tá myšlienka sa objavila aj včera, v druhom čítaní. Tak sa učia deti, napodobňujú svojich rodičov. Napodobňuj ľudí, ktorých napodobňovanie stojí za to. A napodobňuj Krista.

V dnešnom evanjeliu zvolil Ježiš prístup, ktorý je hodný napodobňovania. V synagóge je žena, zgniavená životom a chorobou, "osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať." Ježiš na ňu vložil ruky, "ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha." 

Aj toto je vec, v ktorej môžeme dnes trénovať. S milosrdenstvom pristupovať k ľuďom, ktorých niečo v živote pokrivilo a zhrbilo, takže sa už nedokážu narovnať. Pokojne to môžu byť aj ich vlastné hriechy a zlyhania. Nemôžeš toho človeka uzdraviť. Ale môže sa ho dotknúť tvoje milosrdenstvo. Alebo láskavosť, odpustenie, či dobré slovo. Nikdy nevieš, čo bude pre druhého impulzom k zmene.

Publikácie a pomôcky