O čom sa bude zajtra hovoriť v nebi...

 CR-28 SO

"Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi," hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu, "aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi." To sú silné a povzbudivé slová. Najmä ak si uvedomíme, čo všetko sa skrýva v slove vyznanie.

Vyznať Ježiša znamená priznať sa k nemu, alebo presnejšie hrdo sa k nemu hlásiť. Spomeňte si na Petra na Zelený štvrtok večer. Keď zajali Ježiša a Peter je tiež v ohrození, zaprisaháva sa, že Krista nepozná. Nepriznal, neprihlásil sa k nemu. Škoda. Našťastie si neskôr svoje zlyhanie priznal a prijal odpustenie. A keď prišiel jeho čas, vyznal Krista aj svojou smrťou, hrdo sa k nemu hlásil aj v ohrození života. A Ježiš ho vyznal pred Božími anjelmi.

Tiež hovoríme o vyznaní viery. Vyznávať vieru v Ježiša znamená veriť Ježišovi. Nielen veriť v Ježiša, ale aj veriť jemu. Znamená to  poslušnosť voči Ježišovi. Vo všetkom. Poslúchaj Krista. Tak bude tvoj život vyznaním pred ľuďmi, lebo poslušnosť Kristovi sa bude prejavovať v tvojich skutkoch. A on ťa vyzná pred Božími anjelmi.

Napokon je to vyznanie lásky. Ježiš vlastne hovorí: "O každom, kto pred ľuďmi svojimi slovami povie a skutkami potvrdí, že ma ľúbi, aj ja budem vyhlasovať pred Božími anjelmi, že je môj milovaný."

Zajtra je nedeľa. A ty pravdepodobne nebudeš môcť sláviť svätú omšu s ostatnými veriacimi. Maximálne sa budeš môcť spojiť s nami cez priamy prenos. No verím, že zvlášť zajtra budeš mať príležitosť vyznať Krista pred ľuďmi. Pred tými, s ktorými žiješ pod jednou strechou. 

Ako? 

1. Priprav všetko potrebné na domácu bohoslužbu, biely obrus na stôl, sviečka, kríž, ikona... Ale hlavne Sväté písmo s označenými textami čítaní. Nájdeš ich tu. Tým ako si dáš na tom záležať, tiež niečo vyznávaš. Alebo niekoho.

2. Potom príde na rad tvoje vyznanie pozvaním. Všetkých doma pozvi na spoločné čítanie Písma a modlitbu. Ak sú zvyknutí sláviť nedeľu, nebude to problém. Ale možno máš doma blízkeho, voči ktorému to bude skutočné vyznanie, priznanie sa ku Kristovi

3. Vyznaj Ježiša pred svojimi domácimi aj svojou odvahou a rozhodnosťou. Nie je dôvod, aby si sa pred nimi hanbil predniesť modlitbu, povedať nejakú myšlienku k čítaniu alebo zaspievať pieseň z JKS. Možno budeš mať trému (to je prirodzené), možno sa v niečom pomýliš (to je normálne). No a? Hlavne že vyznáš Krista pred svojimi. Najlepšie, ako vieš. A Kristus bude zajtra hovoriť o tebe všetkým svojim anjelom: "Videli ste ho? Videli ste ju? Tak to je prosím, milí anjeli, môj milovaný, moja milovaná. No nie sú skvelí?" :-)

Publikácie a pomôcky