Ach jaj...

 CR-28 ST

"Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!" Snažil som sa zistiť, čo znamená to slovíčko beda. Dočítal som sa, že grécke slovo (Evanjelium podľa Lukáša bolo napísané po grécky), ktoré do slovenčiny prekladáme beda (v českom preklade běda), je citoslovce. Nevyjadruje ani tak hrozbu ("Beda ti, ak neposlúchneš!"), ako skôr zúfalý výkrik alebo povzdych. Niečo ako bedákanie, ale v pozitívnom zmysle. Jednoducho Ježiš je už "zúfalý" z toho, ako sa niektorí farizeji a zákonníci správajú.

Napríklad strácajú čas so dobrými zbytočnosťami, ktoré síce robia pekný dojem, ale samy o sebe sú prázdne. A zatiaľ im uniká to, čo je podstatné. Alebo zavaľujú iných požiadavkami, no sami v tom istom kľučkujú a hľadajú si ľahšie cestičky.

To boli zákonníci a farizeji. Ale čo ty? Skús sa Ježiša spýtať na veci, pri ktorých si podobne povzdychne pri spomienke na teba. Napríklad ja som sa ho dnes ráno spýtal. A potom som zmenil viaceré plány na dnešný deň :-).

https://pixabay.com/images/id-3838906/

Publikácie a pomôcky