Dávkovač a škandál

CR-28 UT

Pred pár dňami som si v emailovej schránke našiel ponuku na bezdotykový dávkovať svätenej vody do kostola. Na obrázku som si všimol obyčajný dávkovač na dezinfekciu s nálepkou "Svätená voda". Predpokladám, že len cena bola primeraná neobyčajnému obsahu. Neviem, nečítal som to. Niekomu to môže pripadať divné. Asi tak, ako to, že sa Ježiš "pred obedom neumyl".

V dnešnej evanjeliovej epizódke nejde o hygienu, ale o rituálny úkon. Teda staroveký žid sa pred jedlom neumýval preto, aby mal čisté ruky a nenakazil sa covidom, ale preto, aby mal čistú dušu. Ježiš je v tomto zmysle čistý. Možno preto sa neumyl. Alebo preto, aby vyprovokoval vo farizejovi zopár otázok. Neviem.

Sväteničky v našich kostoloch nie sú na fyzické umývanie, preto sme do nich nenaliali dezinfekčný prostriedok. Sú tam ako pripomienka nášho krstu. Preto majú podobu krstiteľnice a nie fontánky, vodovodného kohútika, alebo trebárs bezdotykového dávkovača. Aby sme si pri vstupe do kostola pripomenuli svoj krst v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Svätená voda dva mesiace v jednej sväteničke, do ktorej sa namočí denne sto a viac rúk, môže byť v týchto dňoch naozaj problém. Možno nemusí, ale určite môže. Preto tento symbol nateraz nepoužívame. Vieme ho nahradiť pokropením na začiatku svätej omše. Alebo o to zbožnejším prežehnaním sa pri vstupe do kostola. No rozhodne nebudeme tento symbol vyprázdňovať inštalovaním dávkovačov svätenej vody. Myslené je to určite dobre. Ale poukazuje to na nepochopenie symboliky.

PS: Pred chvíľou som dostal SMS s textom: "Škandál v dnešnom evanjeliu :-) Pán Ježiš nepoužil dezinfekciu." Omyl, on nepoužil sväteničku.

Publikácie a pomôcky