Zásada R.O.R.

CR-28 PI

"Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva", čítal som dnes ráno v evanjeliu. Zrejme to bude nákazlivé. To pokrytectvo myslím, nie čítanie evanjelia;-).

Pokrytectvo je choroba. Prepukne u človeka, ktorý nejaký čas žije pod tlakom, čo ho núti stále navonok vyzerať dobre (čestne, spravodlivo, poctivo, nábožne, krásne, angažovane, akokoľvek...) za každú cenu. Teda aj za tú, že imidž bude len pozlátkom, v ktorom je zabalené chladné prázdno. V lepšom prípade. Táto choroba nákazlivá. Veď kto by nechcel vyzerať dobre v očiach iných? Najmä ak je s tým spojený nejaký ten benefit, napríklad vo forme uznanlivého potľapkávania po pleci.

Podobných chorôb je veľa. Farizeji sa nakazili pokrytectvom, my máme skúsenosti so sezónnymi epidémiami ohovárania a posudzovania, s virózami sebaľútosti, so záchvatmi kašľu vulgarizmov, s hnevom a s kdečím iným.

Čo robiť? Hlavný hygienik odporúčajú dôsledne dodržiavať zásadu R.O.R. Teda on to odporúča pre pandémiu covidu-19. Ale myslím, že sa to hodí aj na iné nákazlivé choroby.

1. R ako Rúško. Ak si pri PCR teste svedomia zistil, že si pozitívny, alebo ti je z reakcií okolia zrejmé, že tu také podozrenie existuje, postav medzi seba a to, čo z teba vychádza, bariéru. Si chorý napríklad na posudzovanie? Vyliečiť sa z toho je náročné a potrebuje to čas. Ale už teraz musíš dať pred svoje ústa rúško. Mlč. Niektorí to tak robia a pri spovedi vyznávajú "Posudzoval som iných." A hneď dodávajú "Ale iba vo svojom srdci." Chránia druhých pred nákazou, pred ktorou sami seba uchrániť nevedeli.

2. O ako Odstup. Ak vidíš, že tvoj blížny je chorý na niektorú duchovnú chorobu, zachovaj odstup. Nie od neho, ale od choroby. Ako keď je niekto v karanténe. Je v nej preto, aby bol zabezpečený bezpečný odstup ostatných od vírusu. O to viac tomu človeku telefonuješ a skypuješ..., lebo to je spôsob, ako byť s ním a zároveň mať odstup od jeho vírusu. Príklad: Tvoj blížny je chorý na ohováranie. Nedovoľ mu v tvojej prítomnosti ohovárať. Zmeň tému rozhovoru. Začni o človeku, ktorý sa stal objektom záujmu, hovoriť pekne. Môžeš vtipne naznačiť, že už stačilo, napríklad povieš: "Obráťme list." Alebo "No tohto sme už poohovárali, poďme sa baviť o niečom inom." Neodmietni človeka. Odmietni jeho vírus.

3. R ako Ruky. Umývať, umývať, umývať. Napríklad slovami: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Jednoducho pros o milosť očistenia a uzdravenia. Neviem ako účinkuje Remdesvir na covid, ale minimálne v mojom prípade terapia Ježišovou modlitbou zaberá.

Publikácie a pomôcky