Nad čím premýšľaš?

CR-27 PI

Nad čím rozmýšľa Boh? Čo chodí Bohu celé dni po rozume? Žalmista hovorí, že je to zmluva s ľuďmi, všetko čo, čím sa Boh rozhodol a slávnostne zaviazal obdarúvať svoj ľud. "Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli."

Ono je dôležité, nad čím stále premýšľaš a čo máš stále na mysli. Je to ako v dnešnom evanjeliu. "Ježiš vyhnal zlého ducha" z nejakého chudáka. A típkovia, ktorí venovali priveľa pozornosti Diablovi, videli démona aj tu. Hneď mali jasné vysvetlenie: "Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." Boli tam zrejme aj takí, čo radi zberali novoty, klebety a senzácie. Aj tí v tom mali jasno: "žiadali od neho znamenie z neba."

Podobne je to aj okolo nás. Jedni hľadajú všade a vo všetkom nejaké svetové sprisahanie, ďalší útok mimozemšťanov, iní ekonomické záujmy mocných, ďalší boj proti Cirkvi, liberalizmus... Nie že by tieto sily v nejakej forme vo svete neexistovali. Existujú, pôsobia, sú nebezpečné a treba sa nám mať na pozore. Podobne ako existujú všelijaké senzácie a ako sa treba mať na pozore pred Diablom. Ale našťastie nemajú zďaleka takú moc. A hlavne si nezaslúžia našu pozornosť.

Totiž strácame čas a mrháme silami. Ako tí v dnešnom evanjeliovom príbehu. Riešili démonov a znamenia. No na toho chudáka, ktorý bol posadnutý nemým duchom a teraz je zdravý, ale potrebuje aby sa ho niekto ujal..., na toho zrejme všetci zabudli. Veď je ľahšie riešiť nebeské sprisahanie, než žobráka pod rovno nosom.

Boh možno nestráca čas rozmýšľaním nad démonmi. Podobne ako ho nestráca pripomínaním si našich hriechov. "Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli." Koná v prospech nás, v prospech nášho oslobodenia.

PS: A možno sa časom stávame sa tým, nad čím stále premýšľame.

Publikácie a pomôcky