Radostná bdelosť

CR-29 UT

Kľúčovým slovom pre pochopenie dnešného evanjeliového podobenstva je svadba. "Bedrá majte opásané a lampy zažaté!" hovorí Ježiš. "Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope." Zdá sa, že ten pán, ktorého príchod čaká služobníctvo celú vystrojené v plnej paráde, je ženích, ktorý privádza nevestu do svojho domu. Ak majú služobníci svojho pána radi, netreba im nič prikazovať. Budú v pohotovosti, od vzrušenia by aj tak ani oko nezažmúrili. Veď ten, na kom im záleží, si privedie domov nevestu, ich budúcu láskavú pani. Neboja sa, ale tešia. Keď pán so svojou nevestou príde a nájde ich takto v plnej poľnej, plný radosti sa opáše zásterou, "posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať," hrdý na to, že v nich nemá len služobníkov, ale priateľov, ktorí sa tešia z jeho šťastia.

Buď dnes človekom, ktorý očakáva svojho Pána. Môže prísť kedykoľvek. Tešíš sa, nie?

Publikácie a pomôcky