Na čo si prišiel?

CR-30 ŠT

Evanjeliá nie sú schematické a zďaleka nie každý farizej sa správa farizejsky. Niektorí z nich, čítame v dnešnom evanjeliu, prišli za Ježišom, aby ho varovali: "Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť." To je prvá vec, na ktorú je dobré dnes a stále pamätať: svet nie je čierno-biely a ani ľudia nie sú jednoducho dobrí alebo zlí.

Druhá vec je Ježišova reakcia. Vie, že pre proroka prísť o hlavu je bežný pracovný úraz. Kto má rozum, vyhýba sa pracovným úrazom, no nevyhýba sa práci. Tak aj Ježiš. Načas sa stiahne. Vyučuje, uzdravuje, povoláva, formuje učeníkov, proste robí to, prečo prišiel. Tak, aby neprišiel k úrazu.

No pritom všetkom má na pamäti hlavný dôvod. Totiž Boh sa nestal človekom len preto, aby vyučoval, uzdravoval, povolával alebo formoval. Stal sa človekom, aby vykúpil každého človeka. Raz a navždy. A keď prišiel čas, urobil to. Aj za cenu vlastného života. Keď prišiel ten čas, vstúpil do Jeruzalema ako "Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom."

Ježiš je ako zdravotná sestra alebo lekár, ktorý ošetruje a lieči chorých, dbajúc na R.O.R., aby sám neochorel. Ale keď sa nákaza rozšíri a už niet inej cesty, namiesto "O ako odstup" si oblečie ten igelitový skafander (Alebo "O ako oblek"? :-) a ide tam, kde ho najviac treba.

Väčšina ľudí nikdy nepochopila veľkosť Ježišovej obety. Vedel že to tak bude. A aj tak sa obetoval za všetkých. Lebo na to prišiel.

A na čo si prišiel ty? Na čo si prišla?

Publikácie a pomôcky