Máš plán?

CR-30 NE A


"Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov," o tom sme čítali minulú nedeľu, "zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal," a tu evanjelista Matúš odloží všetku politickú korektnosť, "aby ho pokúšal." 

Určiť si priority je dôležité. Večer, alebo najneskôr na druhý deň ráno si robím plány. Všetko, čo ma v ten deň čaká, si v hlave (a keď je toho veľa, aj na papieri) roztriedim do troch priečinkov: nevyhnutné, potrebné, dobré. Nevyhnutné, to je to dobré, čo nutne urobiť musím, "aby sa svet nezrútil". Farizej z dnešného evanjelia by to nazval najdôležitejším. V kategórii potrebné mám dobré veci, ktoré, ak nevyjde čas alebo sily, ešte chvíľu počkajú. No a v treťom priečinku sú dobré veci, všelijaké nápady a vylepšenia, bez ktorých sme sa doteraz zaobišli. Dobré, užitočné, no nie nevyhnutné. A tak je možné, že ešte chvíľu bez nich vydržíme. Neviem či tak fungujete aj vy, ale mám vždy chuť najskôr vyberať z tretieho prečinku. Lebo tie dobré, ale nie tak potrebné veci ma akosi prirodzene lákajú viac. Aby som tomuto pokušeniu odolal, snažím sa urobiť najskôr to, čo mám zaradené v tých prvých dvoch kategóriách. 

Prečo tento dlhý úvod? Farizej pokúša Ježiša otázkou, čo je najdôležitejšie. Vie totiž, že ak v tom človek nemá jasno, zacyklí sa.

Pre čas ktorý prežívame je nevyhnutné mať jasnú víziu o tom, čo je najdôležitejšie. Naše telo tomu rozumie. Keď sme v nejakom ohrození, postupne vypína všetko, čo nie je nevyhnutné pre pre naše prežitie. V kritickej situácii vypne dokonca aj naše vedomie, hovoríme tomu, že upadneme do bezvedomia. Aj tvoj mobil tomu rozumie a urobím čo treba. Keď je stav batérie kritický, vypne ti wifi, bluetooth, aj všetky aplikácie na pozadí..., aby si mohol telefonovať. Lebo vie, že telefón je hlavne na telefonovanie. Ale vieš to aj ty? Vieš, čo je v tvojom živote najdôležitejšie? A vypneš v kritickom okamihu všetko ostatné?

Ježiš vie, čo je najdôležitejšie. "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Hovorí, že je najdôležitejšie, že budeme milovať. Aj keby sme museli vo svojom živote vypnúť všetko ostatné a prejsť do šetriaceho režimu, lásku vypnúť nemôžeme, lebo to je náš život.

Zaujal ma lingvistický detail. Tak desatoro, ako aj prikázania lásky, sú vyjadrené nie rozkazom (Miluj!), ale budúcim časom (Budeš milovať, nezabiješ, nepokradneš.) Je to tak preto, že hebrejská gramatika vyjadruje imperatív budúcim časom.* No zároveň je v tom aj prejav Božej dôvery voči nám. Kristus ti dôveruje, verí že budeš milovať Pána, svojho Boha, celý srdcom... a blížneho ako seba samého. Budeš? A myslím, že je v tom aj prísľub, že nás urobí schopnými milovať Pána, svojho Boha, celou svojou dušou a mysľou... a blížneho ako seba samého. Chceš? 

Moje plány už pár mesiacov tak nejako počítajú aj s karanténou. Nie, nemám presnú predstavu, čo budem robiť ak a keď. A viem, že teraz sa o tom ľahko mudruje. No dúfam, že budem vládať a vedieť robiť to najdôležitejšie: Milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! ... Milovať  blížneho ako seba samého! 

Najbližšie týždne nám všetkým asi bude chýbať veľa vecí. Tých hmotných, hmateľných, praktických, a hlavne vzťahových. Mnohé z toho, čo patrí do krabíc s nápisom dobré a potrebné, bude pre nás zrazu na nejaký čas nedosiahnuteľné. Budeme mať pocit, akoby to boli najdôležitejšie veci na svete. Nie sú.

Aj objem krabice nevyhnutné sa podozrivo zmenší. A zostane tam to najdôležitejšie. Zostane tam tvoj život, tvoje zdravie. Zostanú tam tí, ktorí sú ti najbližší a pre ktorých si ty najbližší. A aj keby nie, bude tam Boh. Teda ak sa ho odtiaľ nepokúsiš vysypať.  

Čo budeš robiť počas zákazu vychádzania? Budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou? A blížneho ako seba samého?

PS: Ešte jeden tip nie len do karantény:-)

____________________

* SZUSTAK, Adam. Vrch prísľubov. Bratislava: Redemptoristi - Slovo medzi nami, 2017, s. 9.

Publikácie a pomôcky