Pozvanie na sobáš

CR-28 NE A

"Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu." Premýšľam nad tým, kde je v tom podobenstve moje miesto. A tvoje.

Pozvanie. Ten, kto pozýva, je Boh. Ten, o ktorého ide (ženích) je Kristus. Je to pozvanie k blízkemu kontaktu ako by povedali epidemiológovia. Pozvanie ku vzťahu. K tomu byť s ním. Teraz, keď to zrazu nemôžeme zjednodušiť tým, že ide o pozvanie na nedeľnú omšu (áno, aj), nás to vedie k podstate. V týchto dňoch, keď mnohí z nás nemôžu žiť zo svätej omše, sa potrebujeme intenzívnejšie upäť na vzťah s Kristom. 

Pozvaní. Prvá vec je, že sme pozvaní. Do vzťahu. K blízkemu kontaktu. V tom podobenstve dostali pozvánku najprv tí najdôležitejší, tí významní. No oni mali iné starosti, kvôli ktorým nedocenili vznešenosť toho pozvania. Môže to byť aj o nás. Možno je na čase prestať nariekať nad tým, že niečo nemôžeme. Kopa kresťanov totiž teraz stráca čas nostalgiou za časmi, keď sme mohli spolu sláviť bez obmedzení. Iní odchádzajú nie na pole alebo za obchodom, ale za svojím hnevom a ďalší za svojím vzdorom. Boh nás dnes pozýva vstupovať do vzťahu tak, ako sa to dnes dá. Boh nie je svadobným otcom, ktorý presunie svadobnú hostinu do iného okresu. On pozýva na sobáš.

Pozývajúci. Naše miesto však nie je len medzi pozvanými. Zároveň sme tí, čo sú Bohom opakovanie vysielaní s posolstvom: "Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!" Možno nemôžeš dnes sláviť svätú omšu. Ale môžeš sláviť nedeľu. Pozvi k tomu všetkých u vás doma. Pekne sa obleč, prestri biely obrus, zapáľ sviečku, otvor Sväté písmo tam, kde je vyrozprávané podobenstvo o svadbe, pozvi všetkých doma, aby strávili hodinku s tebou a Ženíchom. Zaspievajte si pieseň z JKSky, prečítajte si evanjelium, porozprávajte sa o ňom, modlite sa a hovorte Bohu svoje prosby. A keď budete nasýtení, zakončite to všetko modlitbou Otče náš. A piesňami. Pozvi všetkých na svadobnú hostinu Slova.

Urobte to tak, ako sluhovia: "zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých." Možno tvoj syn, sestra, otec... už dlhý čas nevkročili do kostola. Skús ich pozvať na kostol u vás doma. Je to príležitosť.

Nevesta. A potom je tu ešte jedna vec. Keď otvoríš pozvánku, keď prijmeš pozvanie, zistíš, že je to pozvanie pre nevestu. Nie je to žiaden omyl. Ty si nevesta. Presnejšie spolu sme nevesta, Cirkev.

Čo robiť? Pozývaj a sám vďačnosťou prijmi pozvanie. Môžeš v tichu povedať: Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, ďakujem, že si si ma vybral. Darujem sa ti. Nikdy ťa neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v korone. A budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Amen.Publikácie a pomôcky