Rodinná katechéza / Čas nádeje (4. adventná nedeľa)

Biblická katechéza, 4. adventná nedeľa, rok B (2023)
 • Charakteristika: Štvrtá rodinná katechéza z cyklu Adventné hodiny 2023 začne úvodnou časťou, kde budeme deťom vysvetľovať význam slova "nádej". Následne poukážeme na nádeje starovekých Izraelitov, súvisiace s príchodom Mesiáša. Ich očakávania sa naplnili v príchode Ježiša. Napokon poukážeme na vyjadrenie tejto nádeje v modlitbe Anjel Pána.
 • Cyklus Adventné hodiny 2023:
   I. II. III. IV. 
 • Cyklus Adventné hodiny 2020: I. II. III. IV. (Iné spracovanie s motívom hodín.)
 • Kľúčové slová: Advent, nádej, mesiáš, modlitba Anjel Pána.
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_01 alebo plagát Adventné hodiny.
Adventné hodiny napovedajú, že advent je aj časom nádeje. Už sme sa cvičili v bdelosti (prvý týždeň), nastúpili sme na cestu obrátenia (druhý týždeň), učili sme sa prežívať advent ako čas radosti. A teraz je čas nádeje.
 • SN_02. Slovo „nádej“ je pre deti ťažko zrozumiteľné. Môžete im ho priblížiť synonymami. Napríklad:
Advent je čas nádeje. Ale čo je to nádej? Niekedy povieme: Mám nádej, že…, napríklad Mám nádej, že napadne dosť snehu a budeme sa sánkovať. Mám nádej, alebo, inak povedané, očakávam, túžim, chcem, mám šancu, dúfam, že… 
 • TIP: Deti si prezrú obrázky na snímku a určia, ktoré z nasledovných výrokov ku nim patria:
  • Deti majú nádej, že cez vianočné prázdniny napadne kopa snehu. (sneh)
  • Mám nádej, že konečne poriadne vyskúšam darček, ktorý som vlani našla pod stromčekom. (sánkovačka)
  • Rodičia majú nádej, že z ich detí vyrastú tí najlepší dospeláci. (rodina)
  • Ocko má nádej, že sa mu podarí postarať sa o rodinu a nedopadne to tak, ako na obrázku. (prázdna peňaženka s pavučinou uprostred)
 • TIP: Overte si, či deti rozumejú slovu nádej. Môžu pridať vlastné dokončenie vety: Mám nádej, že… Asi budú hovoriť prevažne o vianočných darčekoch, ale to je v tomto čase pochopiteľné :-).

Evanjelium

Dnešné evanjelium hovorí o veľkej nádeji, ktorú prišiel Anjel oznámiť Panne Márii. Pozorne počúvajte.
 • Lk 1,26-38; SN_03-04.
Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Katechéza

 • SN_05. Deti z fialových písmen zložia slovo Mesiáš.
Aj ľudia v starovekom Izraeli mali svoju nádej. V tom čase nemali poriadneho kráľa a v ich krajine vládli nepriateľskí cudzinci, Rimania. Ale Izraeliti nestrácali nádej, že príde niekto, kto konečne urobí poriadok. Dúfali, že zabezpečí mier aby nemuseli už báť vojny, získa pre nich slobodu, postará sa o spravodlivosť, proste prinesie nádej na lepší život. 
Keď začal vyučovať Ján Krstiteľ, mysleli si, že to bude on. Aj sa ho na to pýtali, čítali sme o tom minulú nedeľu v evanjeliu. No Ján len pokrútil hlavou a tajomne im povedal: Radujte sa, on je blízko…  Neprezradil im jeho meno. A tak ho všetci volali Pomazaný. Teda tak by to znelo po slovensky. Ako to slovo znelo v ich jazyku, to nám povedia fialové písmenká.
ADV-04NEB-2023-Prez od používateľa DKU DCZA
 • SN_06. Teraz zložia meno Ježiš.
My meno Mesiáša poznáme. Ten, ktorý prináša pokoj, oslobodenie, spravodlivosť, nádej na lepší, ba večný život sa volá Ježiš.
 • SN_07. 
Mimochodom my to meno vieme od anjela. Podobne ako Mária. Počuli sme o tom v evanjeliu: Anjel jej povedal: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ To sa stalo 30 rokov predtým, než prišli tí ľudia za Jánom Krstiteľom. Za ten čas Ježiš vyrástol, vyučil sa za tesára a stal sa z neho dospelák. Ale už vtedy Mária a ostatní Izraeliti dúfali, že konečne príde Mesiáš. 
 • SN_08-10. Najprv vymenujeme, čo povedal anjel o Ježišovi. Potom deti z fialových písmen skladajú vetu: Ježiš je naša nádej.
 • SN_11. Cez obrázok premostíme k Vianociam.
Ježiš je naša nádej. Pastieri sa mu prišli pokloniť a túžili, aby im Jozef a Mária ukázali dieťatko, do ktorého vkladali všetky svoje nádeje: On prinesie spravodlivosť. Králi putovali z ďaleka. Mali totiž nádej, že Ježiš – Mesiáš prinesie pokoj. 
 • SN_12. 
Túto adventnú nádej vložili kresťania do modlitby, ktorú voláme podľa prvých slov Anjel Pána. 
 • TIP: Podľa okolností môžete ďalej pokračovať rozhovorom o modlitbe Anjel Pána. Pomocou obrázkov vysvetlite jej časti (je to vlastne dialóg anjela s Máriou). Ak je advent dlhší, môžete v rodine pridať k svojim modlitbám každý zvyšný deň adventu túto modlitbu nádeje. Ak je krátky (ako v roku 2023), zakončite katechézu touto modlitbou.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23avvento2014fanoes
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5185
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9324 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9596
 • https://sanrocco.parrocchiasambuceto.it/catechismo/catechismo/festa-della-candelora-presentazione-di-gesu-al-tempio/

Publikácie a pomôcky