Rodinná katechéza / Čas obrátenia (2. adventná nedeľa)

Biblická katechéza, 2. adventná nedeľa, rok B (2023)
 • Charakteristika: Rodinná katechéza z cyklu Adventné hodiny 2023. V katechéze vychádzame z evanjeliovej perikopy Mk 1,1-8 (nedeľné evanjelium), ktorá hovorí o pôsobení Jána Krstiteľa. Prvá časť je zameraná na zhrnutie evanjeliového posolstva a premostenie od činnosti Jána Krstiteľa k charakteristike adventného obdobia. V druhej časti pracujeme s príbehom a na jeho podklade charakterizujeme tri kroky obrátenia, ktoré sú v katechéze vyjadrené ako: 1. pomenovať svoje hriechy a napraviť ich; 2. robiť veci najlepšie ako vieme a 3. trénovať konanie dobra.
 • Cyklus Adventné hodiny 2023:
   I. II. III. IV. 
 • Cyklus Adventné hodiny 2020: I. II. III. IV. (Iné spracovanie s motívom hodín.)
 • Kľúčové slová: advent, obrátenie, príprava, Ján Krstiteľ.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mk 1,1-8. Prezentácia: SN_02-03.
Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“
Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.
Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
ADV-02NEB-2023-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • Doplňovačka SN_04-05. Najprv deti doplnia slová proroka Izaiáša „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Kľúčové slová sú nahradené obrázkami. Môžete uviesť otázkou: 
Čo hovoril Ján Krstiteľ všetkým tým ľuďom, ktorí za ním prichádzali? Hovoril im to, čo sa píše v Biblii, v Knihe proroka Izaiáša. Ako to je správne?
 • Doplňovačka SN_06-07. Najprv dopĺňame slová Jána Krstiteľa, potom prejdeme k ich významu. Ján Krstiteľ hovoril ľuďom: „On už prichádza. Je mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi / sandáloch. On krstí Duchom Svätým.“
Ján Krstiteľ bol ako ten tajomný hlas v púšti. Jeho úlohou bolo pripraviť cestu tajomnému prichádzajúcemu. Čo Ján hovoril o tom neznámom, ktorý prichádza?
 • Potom pokračujeme aktualizáciou. Náš neznámy sa volá Ježiš, príde 25. decembra, a čas prípravy sa volá Advent. Aj tú sú chýbajúce slová nahradené symbolmi.
Kedysi dávno, asi tak pred 2000 rokmi, poslal Boh Jána Krstiteľa, aby pripravil ľudí na Ježišov príchod. Ježiš sa už narodil, vyrástol, dospel, stal sa mužom a onedlho mal začať verejne vyučovať. Vtedy sa objavil Ján Krstiteľ a všetkým hovoril: „Už je tu! To je on, čoskoro ho spoznáte.“ A tiež všetkých vyzýval, aby sa na jeho príchod pripravili. Volal: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ 
 • TIP: Naučte deti výrok „Pripravte cestu…“ skandovať :-)
Niektorí Jána Krstiteľa počúvli a keď sa stretli s Ježišom, hneď ho spoznali. Ale väčšina ľudí nie, mysleli si o Ježišovi, že je to len obyčajný človek. Prečo ho nespoznali? No preto, lebo neboli na jeho príchod ešte pripravení. Ich chyba.

Advent

 • SN_08.
Advent je tiež časom prípravy na Ježišov príchod. Presnejšie prípravy na oslavu prvého Ježišovho príchodu (jeho narodenia, teda Vianoce, ktoré slávime od 25. decembra) a jeho druhého príchodu na konci sveta. 
Prvý adventný týždeň sme sa učili byť bdelí. Druhý týždeň je zase časom obrátenia, pripravujeme mu cestu naším obrátením. 
Čo to ale znamená obrátiť sa? Obyčajne to znamená v niečom sa zmeniť k lepšiemu, naučiť sa byť trpezlivejší, pozornejší, láskavejší, ochotnejší… Proste obrátiť sa radšej k Ježišovi, než k niečomu zlému.

Pripraviť a vyrovnať

 • SN_09-11. Prechádzať snímky postupne počas rozprávania.
Druhák Jarko dostal za domácu úlohu nakresliť svojho ocka a napísať o ňom pár pekných viet. Na obrázkoch sú aj úlohy niektorých jeho spolužiakov. Ale sa mi pomiešali, takže neviem, ktorá je Jarkova. No to ani nie je dôležité.
Jarkovi sa úloha páčila. A pri jej robení dostal nápad. Už dlho si totiž lámal hlavu nad tým, aký darček by mal dať ockovi k narodeninám. Rozhodol sa, že vlastnoručne vyrobí narodeninový pozdrav, nakreslí svojho ocka a napíše tam pár pekných viet o ňom.
 • TIP: Znovu prechádzajte snímkami 09-11 a diskutujte s deťmi o tom, ktorý z obrázkov by sa najviac hodil ako narodeninový pozdrav. Pointa: Na každom obrázku nájdeme nejaký ten nedostatok, buď treba vylepšiť obrázok, alebo popracovať na texte, či opraviť gramatické chyby.
 • SN_12. Poukážte na niektoré chyby v texte a na opravy na poslednom obrázku.
Jarko si prezrel svoj výtvor kritickým okom a povedal si: „Tak takto by to nešlo. Ako domáca úloha to možno stačí. Ale darček pre ocka musím pripraviť lepšie.“ A pustil sa do roboty.
Najprv vyhľadal a odstránil chyby. S niektorými mu musela pomôcť mamina, pretože kedy sa v slovách ako láskavý alebo dobrotivý píše i a kedy y, to sa ešte druháci neučili. 
 • SN_13. V druhom texte sú ešte nejaké chyby :-)
Potom si ale povedal, že také doškrtané a dozátvorkované, to sa predsa ako darček nehodí. Preto svoj text prepísal najkrajšie ako vedel. Dal si na tom naozaj záležať. Znova sa na to pozrel a našiel ešte nejaké nedostatky. A tak to všetko prepísal aj tretí a štvrtý krát. Chcel to urobiť najlepšie ako vie. 
 • SN_14. 
„Tak, a teraz obrázok!“ povedal si Jarko a pustil sa do kreslenia. Ale čoskoro zistil, že to nebude také jednoduché. Aby ste rozumeli: Jarkovi ide výborne veľa vecí. Je skvelý futbalista i matikár. Dobre mu ide aj angličtina. No a v skladaní lega nemá konkurenciu. Ale kreslenie… No keď si prezrel výtvory svojich spolužiakov, musel priznať, že má čo zlepšovať. Nakreslil prvý obrázok, druhý i tretí. A všetky skončili v koši, žiaden sa mu nezdal dosť dobrý ako darček pre ocka. 
Našťastie do ockových narodenín zostávali ešte nejaké dva-tri týždne. A tak mal Jarko dosť času každý deň poctivo trénovať kreslenie. Začal vymaľovávaním a dával si pritom pozor, aby neprechádzal za čiaru. Potom pridal obkresľovanie. Až sa napokon s odvahou znova pustil do ockovho portrétu. Výsledok troch týždňov každodenného tréningu bol očividný.

Čas obrátenia

 • SN_15.
Jarko chcel byť pripravený na ockove narodeniny. Pretože ľúbi svojho ocka a on ľúbi jeho. Rozhodol sa pripraviť mu darček. Ako to robil? Najprv vyhľadal a opravil chyby. Potom to všetko prepísal, najlepšie ako vedel. A trénoval kreslenie, aby sa v tom zlepšil. 
Podobne to funguje aj s obrátením a s adventnou prípravou. Ježiš nás ľúbi a my ľúbime jeho. Preto chceme byť pripravení, chceme byť pre neho tým najlepším darom.
 • TIP: Podľa potreby dopĺňajte každý krok vlastnými príkladmi.
1. Premýšľame, kde robíme chyby, hovoríme im hriechy. Keď ich objavíme, snažíme sa ich napraviť ako Jarko tie tvrdky. Odstrániť hriechy, to je prvý krok.
2. Dávame si pozor zvlášť na tie veci, ktoré nám nejdú moc dobre. A snažíme sa ich robiť najlepšie ako vieme. Druhý krok.
3. A trénujeme to, v čom sme slabí. Ak som lenivý, trénujem usilovnosť alebo skoré ranné vstávanie. Ak som pahltný, trénujem štedrosť a delím sa o sladkosti s inými. Zo začiatku to bude možno kostrbaté ako Jarkove kresby. Ale kto sa nevzdá, po pár dňoch mu to už pôjde.


Obrázky

Publikácie a pomôcky