Rodinná katechéza / Čas bdenia (1. adventná nedeľa)

Biblická katechéza, 1. adventná nedeľa, rok B (2023)
 • Charakteristika: Rodinná katechéza z cyklu Adventné hodiny 2023. V prvej katechéze je na podklade textu Mk 13,33-37 (nedeľné evanjelium) adventné obdobie predstavené ako čas bdenia. Pracujeme s výrazom bdelosť, bdenie. Nebdieme však preto, že sa Pánovho príchodu obávame, ale preto, že ho očakávame s nádejou. Symbolom bdelosti sú hodiny, v našom prípade adventné.
 • Cyklus Adventné hodiny 2023:
   I. II. III. IV. 
 • Cyklus Adventné hodiny 2020: I. II. III. IV. (Iné spracovanie s motívom hodín.)
 • Kľúčové slová: advent, bdelosť, čas, opatrnosť, pozornosť, koncentrácia.
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_02. Táto časť môže byť zaradená aj po prečítaní evanjelia.
Samko chodil všade neskoro. Ale nie preto, že by to bol nejaký neporiadnik. Preto, že ho všetko zaujímalo. Cestou do školy ho zaujímalo, ako sa v kalužiach odráža obloha s oblakmi, ako v zrkadle. Takže prišiel neskoro na vyučovanie. V škole ho zaujala nová nástenka. A meškal na obed. Cestou zo školy sa zaujímal o to, čo zažili jeho kamaráti. A zmeškal krúžok. Takto to išlo deň čo deň. Nepomáhalo ani presviedčanie, ani láskavé dohováranie. Ani menej láskavé nie.
Pomohli hodinky. Samko ich dostal na narodeniny. Neboli to žiadne tie super, ultra, mega, maxi,  IQ moderné hodinky, ktoré presne vedia kde ste, koľko ste urobili krokov, ako vám bije srdce a či vám prišla SMSka. Nie, toto boli skutočné hodinky, s tromi ručičkami a ciferníkom.
 • TIP: Je dosť možné, že deti slovu ciferník vôbec nebudú rozumieť. Slovo cifra znamená číslica (mimochodom vraj je to z  arabčiny ألصفر/'as-sifr znamená nula). Ciferník je kruh čísel, od 1 po 12, na hodinkách. Odrazu si môžete overiť, či deti rozumejú, ako je to s tými ručičkami, to totiž v digitálnej dobe tiež nie je celkom samozrejmosť. Môžete sa spýtať na tri ručičky na hodinkách. Najkratšia je aj najpomalšia (obyčajne je trochu obézna, možno je to preto), ukazuje hodiny. Dlhá, štíhla ručička, ktorá za hodinu prejde šesťdesiat minút, ukazuje minúty. No a najviac sa nabehá tá, ktorá je štíhla ako prútik, tá nemá pokoja ani sekundu.
Hodinky Samkovi veľmi pomohli. Občas na ne jedným očkom mrkol a hneď vedel, či má ešte dosť času, alebo už musí pridať do kroku. A večer keď zaspával, priložil si ich k uchu a počúval. Pretože to boli skutočné hodinky, také, ktoré tikali. Samko mal rád tikanie hodiniek.
ADV-01NEB-2023-Prez od používateľa DKU DCZA

Evanjelium

 • Mk 13,33-37; SN_03.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.
Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!
A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Katechéza

V dnešnom evanjeliu sa až štyri krát opakuje slovo bdejte, bdieť. Začal Advent a my sa v prvom týždni máme naučiť bdieť. Aby sme nezmeškali niečo dôležité. Lebo bdieť, to neznamená nespať. Aký je to bdelý človek? Pomôže nám tajnička.
 • SN_04. Čulý. Obyčajne sú vynechané niektoré písmená.
Bdelý človek je ako mama po troch kávach. Plný energie a života, jedným slovom…
 • SN_05. Niekedy dopĺňame naraz viac slov, ako teraz: opatrný, ostražitý a obozretný.
Byť bdelý znamená byť aj ako zvieratká v lese. Všetky tri slová začínajú na O. Bdelý človek je … ako had, … ako líška, … ako veverička.
 • SN_06. Sústredený, koncentrovaný, pozorný. 
Bdelý človek je ako žiak v škole… 
 • SN_07. Prezieravý a všímavý.
Bdelý človek je ako Samkovi rodičia, ktorí predvídali, že s hodinkami zvládne chodiť včas. Iným slovom boli… 
A bdelý človek je aj ako náš Samko, ktorý vždy meškal, pretože ho zaujala každá vec. Bol totiž veľmi… 

Adventné hodiny

 • SN_08. 
Advent je časom bdenia. Máme sa počas neho naučiť byť bdelými kresťanmi. Aby sme nezmeškali ten čas, keď príde Ježiš. Lebo keď on príde, stane sa to najlepšie, čo sa môže stať. 
 • SN_09. Deti môžu popísať adventné hodiny, všimnú si rozdiely oproti bežným hodinám (miesto čísel sú na ciferníku dni. Máme tu len jednu ručičku… 
Samkovi pomohli hodinky. A možno pomôžu aj nám. Takéto špeciálne adventné hodiny. Ciferník adventných hodín je rozdelený na štyri časti, to znamená štyri adventné týždne. A každý týždeň sa máme naučiť niečomu novému. V prvom adventnom týždni sa učíme bdieť, potom sa zameriame na obrátenie, nesmie chýbať čas radosti a, čím budú bližšie Vianoce, čas nádeje. 
 • SN_10. Podrobnejšie v pracovnom liste.
Ako sa učiť bdelosti? Predsa pomocou slov, ktoré sme dopĺňali do tajničky.  
- Bdelý človek je čulý. Ako sa môžeš cvičiť v čulosti? Tento týždeň choď každý večer spať skôr ako zvyčajne. Preto, aby si mohol ráno vstať skôr ako zvyčajne :-) A zájsť napríklad na roráty.
- Bdelý človek je aj opatrný a obozretný. Trénuj v tomto týždni opatrnosť. 
- Bdelý človek je sústredený, koncentrovaný a pozorný. To sa hodí napríklad v škole. Popremýšľaj, čo ťa vyrušuje pri učení a ako by si to mohol vyriešiť.
- Bdelý človek je všímavý ako náš Samko. Choď po svete s otvorenými očami a všímaj si nové veci. 

Obrázky

 • Patxi Velasco Fano, Avvento 2014. In: https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23avvento2014fanoes
 • www.canva.com

Publikácie a pomôcky