Rodinná katechéza / Čas radosti (3. adventná nedeľa)

Biblická katechéza, 3. adventná nedeľa, rok B (2023)
 • Charakteristika: Rodinná katechéza z cyklu Adventné hodiny 2023. V katechéze vychádzame z evanjeliovej perikopy Mk 1,1-8 (nedeľné evanjelium), ktorá hovorí o pôsobení Jána Krstiteľa. Prvá časť je zameraná na zhrnutie evanjeliového posolstva a premostenie od činnosti Jána Krstiteľa k charakteristike adventného obdobia. V druhej časti pracujeme s príbehom a na jeho podklade charakterizujeme tri kroky obrátenia, ktoré sú v katechéze vyjadrené ako: 1. pomenovať svoje hriechy a napraviť ich; 2. robiť veci najlepšie ako vieme a 3. trénovať konanie dobra.
 • Cyklus Adventné hodiny 2023:
   I. II. III. IV. 
 • Cyklus Adventné hodiny 2020: I. II. III. IV. (Iné spracovanie s motívom hodín.)
 • Kľúčové slová: advent, obrátenie, príprava, Ján Krstiteľ.
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_02.
Dnešná nedeľa sa volá nedeľa radosti. Máme to napísané aj na našich adventných hodinách, to je to tajomné slovo „Gaudete“. Je to po latinsky a znamená „radujte sa“
 • TIP: Môžete deťom pripomenúť aj iný latinský nápis, ktorý určite poznajú: INRI. Táto latinská skratka vety „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“ a znamená „Ježiš Nazaretský, Kráľ Židovský“. Menšie deti môžu nápis nájsť na kríži.
 • TIP: Porozprávajte o dôvodoch na radosť. Deti môžu povedať, čo im robí radosť a čo nie. Zakončite túto časť prosbou o odpustenie za chvíle, kedy sme neboli druhým na radosť. 
V dnešnom evanjeliu sa ukrýva odpoveď na otázku, prečo je práve dnešný deň nedeľou radosti. Počúvajme rozprávanie o tom, aké máme dnes dôvody na radosť.

Evanjelium

 • Jn 1,6-8.19-28. Prezentácia: SN_03-04.
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“
„Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“
Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“
To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
ADV-03NEB-2023-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

Dnes je nedeľa radosti. Ale aký máme na radosť dôvod? Napovie nám tajnička. Budeme do nej dopĺňať to, čo sme počuli v evanjeliu dnes alebo minulú nedeľu.
 • TIP: Slová do tajničky nebudeme dopĺňať podľa poradia 1-9, ale podľa podľa toho, ako to vyhovuje výkladu. Príslušný riadok je vždy označený číslom, slovo ktoré treba doplniť je zvýraznené.
 • SN_05, riadky 2 (Ján) a 4 (Krstiteľ). 
Dnešné evanjelium sa podobá na to, ktoré si pamätáme z minulej nedele. Rozdiel je v tom, že kým minulú nedeľu sme čítali správu, ktorú zapísal evanjelista Marek, dnes čítame to, čo si zapamätal a zapísal evanjelista Ján. Počúvali sme o mužovi, ktorý mal za úlohu pripraviť cestu. Volal sa (Ján), ale ľudia mu dali prezývku (Krstiteľ).
 • SN_06, riadky 7 (Boh) a 7 (Pánovi).
Ján Krstiteľ nebol len tak hocikto. Bol to prorok, posol, ktorého poslal (Boh). A jeho úlohou bolo pripraviť cestu (Pánovi).

 • SN_07, riadky 9 (hlas), 3 (púšti) a 6 (chodníky).
Prorok Izaiáš už dávno o ňom predpovedať, že Ján bude ako „(hlas) volajúceho na (púšti): ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu (chodníky)!‘“
 • SN_08, riadok 5 (krstil).
Ozaj, prečo dostal prezývku Krstiteľ? To, čo o čom sme dnes čítali, sa udialo v „Betánii za Jordánom, kde Ján (krstil).“
 • SN_09, riadok 8 (medzi)
Ale kde je ten dôvod na radosť? Spočíva v tom, čo Ján hovoril ľuďom. Už sa nevedeli dočkať, kedy príde Mesiáš. Dokonca si mysleli, že možno je to Ján Krstiteľ. Tak sa ho prišli spýtať. On to nebol. Ale povedal im  tú skvelú správu: „(Medzi) vami stojí“, len ho nepoznáte.
 • SN_10, výsledok tajničky: „On prichádza.“
Tak aký máme dôvod na radosť? No predsa že On prichádza. Ale kto je ten „On“ s veľkým „O“?
 • TIP: Nechajte deti hádať. Samozrejme, že je to Ježiš :-)

Prichádza

 • Pokračujeme v doplňovačke, tento raz si ale takto priblížime tajomstvá Radostného ruženca a prvý desiatok Ruženca svetla.
 • SN_11.
Ježiš prichádza. Ba on je už medzi nami, hoci ho niekedy možno ani nespoznávame. Tak to bolo už vtedy, keď prišiel na tento svet prvý krát. Za Máriou prišiel anjel so skvelou správou: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno (Ježiš).“ A stalo sa, odvtedy už Ježiš pomaličky rástol v Máriinom tele. Ale ešte to okrem nej skoro nikto nevedel. Ale Mária to vedela. A plná radosti spievala.
 • SN_12.
Ale Máriina teta Alžbeta na to prišla. Keď sa k nej Mária vybrala na návštevu, hneď jej bolo všetko jasné. „Vtedy zvolala veľkým hlasom: ‚Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je (plod) tvojho života.‘“ Keby bola Alžbeta trochu mladšia, od radosti by určite tancovala.
 • SN_13.
A potom, deväť mesiacov po anjelovej návšteve u Márie, sa to stalo. Konečne prišiel tak, že ho už mohli ľudia vidieť. Anjel to utekal povedať pastierom: „Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete (dieťatko) zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ To vám bolo radosti. Tú veľkú vec si pripomíname každý rok 25. decembra a celý nasledujúci týždeň. 
 • SN_14.
Chlapec Ježiš rástol ako z vody. Po (štyridsiatich) dňoch ho Ježiš s Máriou priniesli do chrámu. Tam ho už mohli vidieť aj staručký prorok Simeon a prorokyňa Anna. Pre tých dvoch starkých to bol najradostnejší deň v živote.
 • SN_15.
A potom s ním chodievali do chrámu v Jeruzaleme každoročne. Keď mal Ježiš dvanásť, dokonca sa v Jeruzaleme stratil. Ale Jozef s Máriou ho napokon, po (troch) dňoch našli v chráme. Tak to je, keď chceš nájsť Ježiša, hľadaj v chráme, v kostole. Nájdi Ježiša, nájdeš radosť. 
 • SN_16.
Ježiš chodil do školy, učil sa čítať, písať, počítať… A tiež sa vyučil tesárskemu remeslu. No a keď už bol dospelák, mal vtedy tridsať rokov, prišiel za Jánom Krstiteľom, aby aj on dal pokrstiť. Myslím, že to bolo práve vtedy, keď Ján povedal tým zvedavcom: „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On (prichádza).“ Usmieval sa pritom na Ježiša a v srdci mal veľkú radosť.

Ruženec

 • SN_17-22.
Každý deň tohto týždňa si môžete aj vy pripomenúť niečo z tej radosti. Ako na to? Pomôže nám modlitba posvätného ruženca. Pretože tie radostné správy a stretnutia sú vlastne ružencovými tajomstvami. Pomodlite sa každý deň doma jeden desiatok.
 • TIP: Tu ak treba môžete vysvetliť deťom, ako sa modliť desiatok ruženca. Návod nájdu aj v pracovnom liste. 

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23avvento2014fanoes
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5185
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9324 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9596
 • https://sanrocco.parrocchiasambuceto.it/catechismo/catechismo/festa-della-candelora-presentazione-di-gesu-al-tempio/

Publikácie a pomôcky