Rodinná katechéza / Pozrite na Máriu

Biblická katechéza na IV. adventnú nedeľu, rok C (19.12.2021)
Metodika ■ Prezentácia ODP PPTX PDFPlagát ■
■ Cyklus: Adventné nedele I. II. III. IV.Narodenie Pána ■
 • Popis: Spoločným motívom tohtoročných adventných nedieľ a slávnosti Narodenia Pána je vianočný stromček, každú nedeľu pracujeme s jednou časťou. Mottoposlednej adventnej nedele znie Pozrite na Máriu. Po zopakovaní predchádzajúcich troch tém pokračujeme modlitbou Anjel Pána, na ktorú tematicky naväzuje nedeľné evanjelium o stretnutí Márie a Alžbety. V katechéze uvažujeme, čo sa môžeme z evanjeliového rozprávania, pozerajúc na Máriu, naučiť.
 • Pomôcky: Pri katechéze môžete využiť prezentáciu (ADV-04NEC-Prezentácia, na stránke je vo viacerých formátoch). Plagát stromčeka nájdete v prílohe 1. adventnej nedele (ADV-C-2021-Plagáty_Strom.pdf). Všetko potrebné nájdete na https://www.tvoj-strom.info/2021/12/rodinna-katecheza-co-mame-robit.html.

Opakovanie

 • Začneme krátkym opakovaním. Môžete pri ňom využiť prezentáciu.
 • Sn. 2.
Pozrite, náš vianočný stromček podrástol.
 • Sn. 3.
To preto, že sme poslúchli Jána Krstiteľa, vydali sme sa na cestu dobročinnosti a polievali sme stromček pôstom a modlitbou.
 • Sn. 4.
Vďaka tomu pribudli krásne ozdoby, každá nám niečo pripomína. Budík – že sa priblížil ten správny čas a treba si všímať znamenia. Na slnku, mesiaci, hviezdach i na mori. Ľudia sa boja, no my máme zodvihnúť hlavy, lebo sa blíži Ježiš. A to je fajn správa.
 • Sn. 5.
Druhú adventnú nedeľu nás Ján Krstiteľ požiadal, aby sme pripravovali Pánovi cestu. Hlavne modlitbou.
 • Sn. 6.
Minulý týždeň  sme si povedali, čo ešte treba robiť: DOBROčinnosť. Ján nám vysvetlil, že máme byť štedrí, spravodliví a spokojní s tým, čo máme. 
 • Sn. 7.
A dnes? Dnes nám dievčatko hovorí, aby sme sa pozreli na Máriu.

Modlitba Anjel Pána

Najskôr sa ale pomodlíme jednu krásnu adventnú modlitbu. V nej sa hovorí o tom, prečo sa máme pozerať na Máriu…
 • Modlitba je v prezentácii na snímkoch 8-14. Modlitba Zdravas Mária je tu znázornená ako dialóg. Prvé slová (Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou) hovorí anjel Márii pri zvestovaní. Na ne nadväzujú slová Alžbety, ktoré sa objavia aj v nedeľnom evanjeliu (Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života). Mária zvolá meno Ježiš. Druhá časť modlitby je našou prosbou, na každom snímku ju prednáša niekto iný. Modlitbu môžete predniesť spoločne alebo tiež dialogicky.

Evanjelium

 • Evanjelium (Lk 1,39-45) prečítajte zo Svätého písma. Môžete si pomôcť aj prezentáciou (sn. 15-16).
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."

Katechéza

 • Prezrite si s deťmi obrázok Márie (sn. 17), snáď si všimnú, že je šťastná, čaká dieťatko a spieva si.
Pozrite sa na Máriu, hovorí ďalší nápis na našom vianočnom stromčeku. A s očakávaním na ňu pozerajú aj anjel Gabriel, aj Alžbeta. 
Mária žiari šťastím. Prečo? Pretože je mamina. Vidíme, že pod jej srdiečkom je skryté dieťatko. Alžbeta ho nazvala požehnaným plodom Máriinho života. Keď sa narodí, Mária s Jozefom mu dajú meno Ježiš.
Mária vyzerá ako anjel. Vlastne je v poriadku, každá mamina je takým anjelom. Tvoja mamina by sa určite potešila, keby si jej povedal: „Mami, ty si hotový anjel.“ Skús si to, napríklad keď spapáš obed alebo večeru, poďakuj, pochváľ jedlo a povedz: „Ty si anjel.“
 A veselo si pospevuje. Pieseň ktorú spieva začína slovami „Velebí moja duša Pána.“
Môžete si spolu zaspievať alebo vypočuť Magnifikat. Napríklad tu (https://youtu.be/7R4mwJUZ95Y) je jedna veľmi pekná verzia.

Čo sa môžeme naučiť od Márie

 • Sn. 18. Porozprávajte sa o tom, prečo sa vlastne Mária vybrala k Alžbete a v čom by ste ju mohli u vás doma napodobniť.
 • Alžbeta je jej teta, má už viac rokov a tiež čaká dieťatko. Mária jej prišla pomôcť. Má za sebou ťažkú cestu (niekoľko dní pešieho putovania). A predsa je plná radosti, prespevuje si a chce pomôcť ako sa dá.
 • TIP: Počas týždňa by ste mohli občas aj zaspievať, naučiť sa nejakú tú pieseň, možno aj vianočnú, ktorú si potom zaspievate pri štedrovečernom stole.

Modlitba

 • Na záver sa pomodlite Máriinými slovami (Lk 1,46-55) alebo prosbami z nedeľnej liturgie.

Magnificat

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Prosby

 • Spoločné modlitby veriacich, ADV-04 NEC.
Bratia a sestry, obráťme sa v tejto spoločnej modlitbe k tomu, ktorého očakávali otcovia a ktorého Panna Mária v nevýslovnej láske nosila pod srdcom. (Volajme: Pane, vyslyš nás.)
1. Aby všetky národy poznali jediného a pravého Boha, prosme Pána.
2. Aby sviatky Narodenia Pána prehĺbili vzájomnú lásku v kresťanských rodinách, prosme Pána.
3. Aby na našej zemi prebývala spravodlivosť a pokoj, prosme Pána.
4. Aby sme ako Panna Mária prinášali svetu radosť a lásku, prosme Pána.
5. Aby naši zosnulí (M.) mohli v nebi uvidieť toho, ktorého na zemi poznávali vierou, prosme Pána.
Pane Ježišu, tvoj príchod je už blízko; daj, aby sme prichádzajúce sviatky tvojho narodenia prežívali v radosti z darov, ktoré nám neustále udeľuješ. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10264

Publikácie a pomôcky