Rodinná katechéza / Vianočný stromček v advente

Biblická katechéza, I. adventná nedeľa, rok C (28.11.2021)
Metodika ■ Prezentácie: PDF PPT ODP ■ Prílohy ■ Plagát ■
■ Cyklus: Adventné nedele I. II. III. IV.Narodenie Pána ■

Popis: Spoločným motívom tohtoročných adventných nedieľ bude vianočný stromček. Každú nedeľu využijeme v katechéze inú časťou obrázku. Posledné políčko s Ježišom, ktorý prichádza ako Svetlo Vianoc, pridáme na Narodenie Pána. Východiskom pre katechézu je biblický text Lk 21, 25-28.34-36.

Pomôcky: Pri katechéze môžete využiť prezentáciu. Plagát nájdete v samostatnom súbore (ADV-C-2021-Plagáty_Strom.pdf). Plagát máte k dispozícii vo farebnej i čiernobielej verzii (výborné na vymaľovávanie), celý na formát A4 (ale je v lepšej kvalite, môžete ho vytlačiť aj na väčší papier). Môžete ho vytlačiť, postrihať zohnúť po čiarach a každú nedeľu pracovať s jednou časťou. Ak chcete strom väčší, vytlačte si každú nedeľu na samostatnú stranu A4.

Modlitba

Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Uvedenie do evanjelia

Vianoce sú čoskoro tu, už asi len asi 27 dní. Tento rok budú asi trochu iné ako sme zvyknutí. A možno nám bude všeličo aj chýbať. Porozmýšľajme, čo všetko k Vianociam patrí.

 • Deti si prezrú obrázky z prezentácie a vyberú tie, ktoré súvisia s Vianocami. Potom sa spýtajte, bez čoho by Vianoce byť vôbec neboli Vianocami. Deti vyberú zo sady obrázkov tie, ktoré považujú za najdôležitejšie. Porozprávajte sa o ich výbere.

Vianoce bez darčekov, návštev, stromčeka alebo snehu by boli chudobnejšie. Ale bez Ježiša by neboli vôbec. Našťastie Ježiš príde určite, hovorí o tom aj v dnešnom evanjeliu.

Evanjelium

 • Čítanie evanjelia môžete doprevádzať prezentáciou, alebo vykladaním obrázkov z prílohy.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Katechéza

 • Pri katechéze budeme pracovať s obrázkom vianočného stromčeka. Môžete si pomôcť prezentáciou, kde sú jednotlivé časti zvýraznené, alebo použite obrázok z prílohy.

Bez Ježiša by Vianoce vôbec neboli. Ale aj vianočný stromček je dôležitý. Jeden tu mám. Teda nie je celý, ale myslím, že každú adventnú nedeľu trochu podrastie.

Ak ho budeme dobre polievať, ako to robí dievča na našom obrázku. Pán farár jej drží rebrík. To asi preto, aby sme si uvedomili, že na polievanie nám nebude stačiť len tak nejaká obyčajná voda.

Ak chceme niečo poliať, musíme najskôr krhličku naplniť. Na obrázku máme ešte jednu, vysmiatu a s nožičkami, vyzerá skoro ako živá. Teší sa, lebo je plná Božieho slova. Každý týždeň adventu sa necháme naplniť Božím slovom, budeme počúvať, čo nám evanjelium hovorí.

Čo nám hovorí evanjelium dnes?

1. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde. Presne to sa deje aj teraz. Ľudia sú smutní. Mnohí sa boja o svojich drahých, aby neochoreli na covid. Sú veľmi unavení, napríklad lekári a zdravotné sestričky, ale aj panie učiteľky a predavačky v obchodoch. Úplne skoro všetci. Nemôžeme chodiť na návštevy, do kina… Nemôžeme sa stretnúť s kamarátmi. Čo máme robiť?

2. A to je ďalšia vec, ktorú dnes Ježiš hovorí: Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu. Pozrite, všetci na obrázku poslúchli, pozerajú hore. Aj keď ešte nevidíme, kam presne. No do Vianoc sa to snáď dozvieme.

3. Vlastne to vieme z evanjelia: Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať… Neboj sa, možno nám bude cez advent niečo alebo niekto chýbať. Ale Ježiš príde a to je dobrá správa. Ježiš príde, to nám ukazuje to dievčatko v žltom tričku.

Pôst, modlitba, dobročinnosť

Keď sme už pri tých tričkách, všimli ste si tie písmená? P ako pôst, M ako modlitba, D ako dobročinnosť. Tie deti nám vlastne radia, ako čo najlepšie prežiť tento týždeň.

1. Pôst. Čo to znamená postiť sa? Znamená to vzdať sa niečoho dobrého. Napríklad mamina dáva práve každému z detí čokoládovú tyčinku. A Miško, ktorý sa chce postiť, povie: „Mami, mám rád čokoládu. Ale teba mám ešte radšej. Budem sa teraz postiť. Zober si moju tyčinku ty.“ 

 • Premyslite si s deťmi pôstny plán. Postiť sa samozrejme môžu aj od iných vecí, vrátane tabletu, telky a podobne. Nemal by ale chýbať ani rozmer obdarovania.

2. Modlitba. Keď sa modlíme, hovoríme vlastne s Ježišom, ktorý prichádza.

3. Dobročinnosť. Každý deň niečo urob dobré.

 • Tu sa môžete s deťmi porozprávať o tom, akú dobročinnosť by mohli spraviť počas týždňa. Môžete si spraviť aj rodinný plán. 

Budík

A čo nám hovorí budík? „Vstávajte! Nespite! Bdejte!“ Celý týždeň pamätajte na Ježiša. Pravidlo PMD, pôst, modlitba a dobročinnosť, vám k tomu pomôžu.

Spoločná modlitba

 • Prosby sú prevzaté z nedeľnej liturgie (ADV-01 NEC).

Náš Pán môže prísť kedykoľvek, preto máme túžobne očakávať jeho príchod a pripraviť sa na stretnutie s ním. S dôverou ho prosme.

1. Pane Ježišu, pripravuj svoju Cirkev na svoj príchod v sláve a upevňuj ju v blaženej nádeji.

2. Spasiteľ sveta, ukáž nám svoje milosrdenstvo a daruj spásu všetkým ľuďom.

3. Nebeský lekár, žehnaj všetkých, ktorí sa starajú o naše zdravie.

4. Dobrý pastier, daj, aby sme sa v tomto posvätnom čase ochotnejšie venovali modlitbe a skutkom milosrdenstva.

5. Požehnávaj rodičov a osvecuj ich svojím Duchom, aby sa dobre starali o spásu svojich detí.

6. Daruj nášmu farskému spoločenstvu požehnaný Advent a urob nás bohatými na lásku k tebe a k blížnym.

 • Pomodlite sa spoločne modlitbu Otče náš.

Pane Ježišu, ty si nám prikázal, aby sme sa modlili a bedlili, a tak ťa očakávali; vypočuj naše prosby a sprevádzaj naše kroky, aby sme ťa všetci mohli radostne privítať, keď prídeš v sláve. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

___________________

A takto to vyzeralo v Žiline - Hájiku...


___________________

Použité obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10264
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10267
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8944
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8016
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10263
 • https://www.kisscc0.com/clipart/snow-drawing-line-art-cloud-computer-icons-snow-li-eusanw/
 • https://clipartix.com/snowman-clip-art-image-48782/
 • https://pixabay.com/images/id-1809629/
 • https://pixabay.com/images/id-1299084/
 • https://pixabay.com/images/id-3245739/
 • https://pixabay.com/images/id-4177075/
 • https://pixabay.com/images/id-40295/
 • https://pixabay.com/images/id-575412/
 • https://pixabay.com/images/id-4542240/
 • https://pixabay.com/images/id-304011/

Publikácie a pomôcky