Rodinná katechéza / Milé srdce

Katechéza na Nedeľu Božieho milosrdenstva, rok B

Evanjelium

 • Jn 20,19-31, SN_02-03.

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Katechéza

1. Ježiš má milé srdce pre… 

 • V tejto časti si pripravíme pôdu pre vysvetlenie termínu milosrdenstvo – milé srdce. Deti uvažujú, pre koho má Ježiš milé srdce.
 • Ježiš má srdce milé pre chorých (SN_04). Môžete pripomenúť niektoré evanjeliové zázračné uzdravenia.
 • Ježiš má srdce milé pre hladných (SN_05). Pripomeňte zázračné rozmnoženie chleba. Na obrázku vidno aj to, že Ježiš plače s pláčúcimi.
 • Ježiš má srdce milé pre hriešnikov (SN_06). Ježiš na obrázku dáva kľúč od raja jednému z odsúdencov, hovorí mu: „Dnes budeš so mnou v raji.“ Je tu tiež prítomná idea, že Ježiš trpí s trpiacimi.
 • Ježiš má srdce milé pre deti (SN_07). Pripomeňte Ježišovo „Nechajte maličkých prísť ku mne…“

2. Ježišovo srdce pre učeníkov

 • Kvíz (SN_08-10). Deti vyberajú správne doplnenie tak, aby bolo vidno, že Ježiš má milé srdce aj pre učeníkov.

Ako sa správa Ježiš k učeníkom? Veď ho zradili (Judáš), zapreli (Peter), utiekli (ostatní), skrývajú sa (večeradlo), neverili ženám…

3. Milé srdce

 • SN_11.

Ježiš má milé srdce pre chorých. Súcití s nimi, uzdravuje chorých, dodáva im odvahu a silu.

 • SN_12.

Ježiš má srdce otvorené aj pre tých, ktorým niečo chýba. Delí sa o chlieb s hladnými. Plače s plačúcimi.

 • SN_13.

Ježiš má veľké srdce dokonca aj pre hriešnikov. Odpúšťa všetkým. Dokonca aj tomu, ktorý bol s ním ukrižovaný. 

 • SN_14.

Ježiš má srdce otvorené pre všetkých. A zvlášť miluje deti. Chce, aby prišli ku nemu.

4. Ježiš a Tomáš

 • Kvíz (SN_15-17). Správne odpovede: B, A, C.

A čo Ježišovo srdce a Tomáš? Ako Ježiš privítal Tomáša? Čo mu povedal? Bol na neho milý, či mu vyhundral?

Ježišovo srdce je milé aj voči Tomášovi. 

5. Milosrdný

 • SN_18.

Ježiš má súcit s chorými, trpí s trpiacimi, raduje sa so šťastnými, uzdravuje chorých, plače s plačúcimi, miluje všetkých, odpúšťa všetkým, aj hriešnikom, delí sa s hladnými… Jednoducho Ježišovo srdce je ku všetkým milé.

 • SN_19. 

Ježiš má milé srdce, je milosrdný.

 • SN_20. Tu môžete vysvetliť symboliku obrazu: Červená symbolizuje, že Ježiš miluje všetkých, modrá (voda, očistenie) je tu (aj) symbolom odpustenia. Podľa veku detí môžete pripomenúť aj sestru Faustínu. Alebo sa porozprávajte s deťmi o tom, ako môžu byť aj oni milosrdní.

Publikácie a pomôcky