Veľký piatok / Svedčiť

Piatok utrpenia Pána

"Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde", hovorí dnes Ježiš Pilátovi. My sme sa narodili, v deň nášho krstu, duchovne narodili pre to isté, aby sme vydali svedectvo pravde. Pretože svedectvo je neoddeliteľnou súčasťou toho byť kresťanom. Byť kresťanom znamená spolu kráčať, slúžiť, svedčiť a sláviť. Pašiové rozprávanie upriamuje našu pozornosť na povolanie k svedectvu.

Evanjelista Ján to pochopil a stal sa svedkom Krista. Aj v dnešnom evanjeliu o sebe hovorí: "Ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili." 

Čo videl Ján? Na vlastné oči videl Ježiša zomrieť na kríži. Videl vojakov, ktorí tým druhým dvom polámali kosti, aby rýchlejšie zomreli. Ale Ježišovi nie, lebo on už bol mŕtvy. Videl, ako jeden z vojakov prebodol kopijou Ježišovo srdce. Nepochyboval, Ježiš zomrel.

O pár hodín budeme čítať o tom, ako ten istý Ján videl prázdny hrob, žiadne telo, len plachty a šatka. "Videl i uveril." A svoje rozprávenie Ján ukončí uistením, že jeho evanjelium "je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene."  

Ján je kresťan. A poznáme to aj podľa toho, že kde môže a ako môže, svedčí o Kristovi, Pravde, o tom, že Ježiš je riešenie pre život každého človeka. Robí to preto, aby všetci "vierou mali život v jeho mene."

Rob to isté, hovor o Kristovi, o tom, čo pre nás urobil. Lebo kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Hovor o tom svojim deťom a svojim blízkym, susedom i úplne neznámym ľuďom. Ich spása za to stojí.

Inak to ani nejde, veď kresťan je človek, ktorý svedčí.

Publikácie a pomôcky