Veľká noc / Sláviť

Veľká noc

"Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky", spievame dnes v žalme pred evanjeliom. Žalmista to vystihol. Hovorí o tom, prečo a ako oslavovať Pána.

Prečo? Máme dosť dôvodov:

  • "Lebo je dobrý." Starovekí Židia vedeli, že to, že je Boh dobrý, nie je maličkosť ani samozrejmosť. Veď božstvá okolitých národov boli často kruté a krvilačné, niekedy "vyžadovali" aj ľudské obety. Bolo treba mať sa pred nimi na pozore, "kupovať si ich pozornosť". Ty vieš, že Boh je dobrý. Veď si sa o tom už toľkokrát presvedčil.
  • "Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky." Aj o tom vedeli Židia svoje. V liturgii slova vigílie počúvame o zradách a pádoch, ktorých sa dopustili. A predsa to Boh s nimi nevzdal. Ani s nimi, ani s nami. Aj my sme veľakrát zradili. A napriek tomu jeho milosrdenstvo s nami trvá naveky. Nie je to dôvod na oslavu?
  • Máme dôvod, lebo aj my môžeme vyznať, že "Pánova pravica mocne zasiahla." Koľko vyslobodení sme už zažili... A dnes slávime to najväčšie z najväčších.
  • Každý z nás si, vďaka Kristovej obeti môže povedať: "Ja nezomriem, budem žiť" večne za bránou smrti.
Ako? Žalmista naznačuje aj to, ako oslavovať Pána.
  • Spoločne. Všimnite si, že hovorí oslavujte, nie oslavuj. To robíme aj dnes, oslavujeme Pána spoločne.
  • Svedectvom. "Vyrozprávam skutky Pánove", hovorí ďalej žalmista. Je teda pripravený vydávať svedectvo o Božích dielach. My tiež, pretože sme kresťania.
"Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky", lebo sme kresťania, Boží ľud, ktorý spolu kráča životom viery, spolu slúži, svedčí a slávi.Publikácie a pomôcky