Rodinná katechéza / O pastierovi a ovečke

Biblická katechéza, IV. veľkonočná nedeľa, rok B
 • Charakteristika: Biblická katechéza na Nedeľu Dobrého pastiera, evanjeliová stať Jn 10,11-18. Téma Odpoveď ovečky.
 • Kľúčové slová: Dobrý pastier, ovečka, chrániť, poznať, položiť život.
 • Pomôcky:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia verzia (2021)

Úvod

 • SN_02. Diskutujte o obrázku. Deti môžu rozprávať o tom, ako sa cíti ovečka a Ježiš (sú spokojní, šťastní). Možno si obrázok spoja s podobenstvom O stratenej ovci, netreba im ale vysvetľovať, že sa budeme venovať inému evanjeliovému textu. Položte otázky: Čo hovorí Ježiš ovečke? Čo hovorí ovečka Ježišovi? Odpovede zosumarizujte, no bez ďalšieho hodnotenia (vrátime sa k nim v katechéze). Zakončite:
Poďme si prečítať dnešné evanjelium. Počúvajme, čo Ježiš hovorí svojim ovečkám. A zistíme, z čoho má naša ovečka takú veľkú radosť.

Evanjelium

 • Jn 10,11-18. SN_03-04.
Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.
Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.
Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

Katechéza

 • Katechéza pozostáva z troch častí. V prvej na podklade evanjelia pomenujeme niektoré vlastnosti Ježiša – dobrého pastiera. V druhej sa zameriame na odpoveď ovečky, v tretej ich vedieme k identifikácii sa s ovečkou.

Dobrý pastier

 • TIP: Kvíz (SN_05-10). Vrátime sa k otázke, čo Ježiš šepká ovečke. Deti vyberajú správnu odpoveď alebo rozhodujú, či je výpoveď pravdivá alebo nepravdivá. Odpovede sú vždy na nasledujúcom snímku. Ovečky, vlci a medvede sú nahradené obrázkami. Pri každej odpovedi ich nechajte vysvetliť, prečo je odpoveď radostnou správou pre ovečku (prečo sa z nej ovečka teší). Nakoniec zhrňte odpovede:
Všimnite si, ako sa ovečka usmieva. Cíti sa pri ňom v bezpečí. To preto, že jej Ježiš pošepkal niekoľko dôvodov na radosť:
1. Ježiš je dobrý pastier. Nie je len tak nejaký nájomník alebo nádenník, ktorému na ovečkách nezáleží. 
2. Ježiš položí aj svoj život za ovečky. Tak veľmi mu na nich záleží.
3. Pozná svoje ovečky a ony poznajú jeho.
5. A má aj iné ovečky. Toto je asi jedna z nich, Ježiš jej šepká: „Neboj sa, aj ty si moja. Aj na tebe mi veľmi záleží.“
6. Nech sa stane čokoľvek, zlo ich nemôže zničiť. 

Odpoveď ovečky

 • TIP: Pieseň (SN_11-14). Pripomeňte deťom, že aj Ježiš žiari šťastím. To pre odpoveď, ktorú mu pošepkala ovečka. Odpoveď nepoznáme, tak si pomôžeme pesničkou. Deti najprv vyberajú, čo je a čo nie je pravda (SN_11-12), potom podľa symbolov doplnia chýbajúce slová refrénu (SN_13-14). Po doplnení textu si ju môžete aj zaspievať (SN_15; https://4334.sk/piesne/ovecka-ja-milujem-krala).
 • SN_16-17.
Najviac ale Ježiša potešilo, keď mu ovečka pošepkala, že chce byť ako on. Povedala mu, že chce byť dobrá ako on. A že aj ona chce poznať a chrániť ostatné ovečky. 

Ako sa volá ovečka?

 • SN_18. Diskutujte s deťmi o tom, ako sa ovečka volá. Cieľom je, aby sa s ňou identifikovali a uvedomili si, že každý z nás je ovečkou. K tomu vedie aj pesnička. Veďte ich k tomu, aby prijali za svoje aj to, prečo sa ovečka rozhodla v závere (byť dobrá ako Ježiš a poznať a chrániť ostatné ovečky). 
 • TIP: Zakončite povzbudením, aby sa zaujímali o ostatných kresťanov (Ježišove ovečky), môžu sa napríklad zoznámiť s konkrétnymi ľuďmi vo vašom kostole.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=11333
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=11335

Publikácie a pomôcky