Rodinná katechéza / Pastier, ktorý pozná svoje ovečky

Katechéza v rodine, IV. veľkonočná nedeľa, rok B
metodikaprílohy

Pastier, ktorý pozná svoje ovečky

Príprava

 • Venujte pozornosť príprave miestnosti (biely obrus, kríž, Sväté písmo s otvorenou staťou Jn 10, 11-18 a domácej pobožnosti (slávnostné oblečenie, vypnuté mobily a podobne).
 • Pripravte sa na katechézu. Z príloh si vytlačte obrázky pastiera a ovečiek.

Úvod

Som tvojou ovečkou

 • Na začiatok si môžete zaspievať pieseň Som tvojou ovečkou alebo Ovečka stovečka. 

Modlitba

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Všemohúci a večný Bože, veď nás stále po ceste spásy, aby sme aj my, tvoje pokorné ovečky, došli do nebeskej vlasti, kam nás predišiel náš vznešený Pastier Ježiš Kristus, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Evanjelium

 • Čítanie z evanjelia prednesie jeden z dospelých, všetci pritom stoja.
Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.
Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.
Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

Katechéza

 • Ježiš je dobrý pastier. Ježiš o sebe hovorí, že je dobrý pastier. Začneme tým, že deti si vymaľujú a vystrihnú postavu Ježiša. Spodný pruh papiera prehnite a zlepte do kruhu, vznikne tak akýsi podstavec pre postavičku.
 • On pozná svoje ovečky. Potom si každý podobným spôsobom vymaľuje a vystrihne ovečku. Na spodný prúžok treba napísať meno. Ovečky uložte okolo Dobrého pastiera a pridajte krátku modlitbu, napr.: „Ježiš, ďakujem, že si mojím pastierom.“ Alebo „Ježiš, Dobrý pastier, ďakujem, že ma tak dobre poznáš.“ Modlitby formulujte tak, akoby poznať a milovať boli synonymá. Deti môžu vyrobiť aj ďalšie ovečky, ktoré budú symbolom pre Ježišove iné ovce, ostatných ľudí, ktorých rovnako miluje a obetuje sa za nich. Opäť ich môžete položiť k postavičke Ježiša a pridať modlitbu.
 • Jeho ovečky ho poznajú. Niekedy zabúdame na druhú časť Ježišovho výroku: „Poznám svoje a moje poznajú mňa.“ Každý deň týždňa si môžete večer s deťmi prečítať krátky úryvok z detskej biblie s motívom lepšie poznať Ježiša – pastiera vašej rodiny.
 • Byť pastierom. Tému môžete ešte rozvinúť o ďalšiu myšlienku: Aj my máme byť pastiermi podľa vzoru Pastiera Ježiša. Deti si môžu vystrihnúť a vyfarbiť postavu pastierika. Je to príležitosť porozprávať sa s väčšími deťmi na tému zodpovednosti za druhých. 

Modlitba

 • Na záver sa môžete pomodliť desiatok ruženca s vlastnými dodatkami. Do modlitby môžete namiesto tajomstva vložiť myšlienku z evanjelia, každý Zdravas môže mať vlastnú myšlienku. Napríklad:
 1.  Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý je našim dobrým pastierom. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
 2. … Ježiš, ktorý pozná nás, svoje ovečky…
 3. … Ježiš, ktorý položil život nás, svoje ovečky…
 4. … Ježiš, ktorý položil vstal z mŕtvych pre nás, svoje ovečky…
 5. … Ježiš, ktorý bráni svoje ovečky…
 6. … Ježiš, ktorý vedie nás, svoje ovečky, k Nebeskému Otcovi…
 7. … Ježiš, ktorý hľadá stratených…
 8. … Ježiš, ktorý má aj iné ovce…
 9. … Ježiš, ktorý chce všetkých zhromaždiť u Otca…
 10. … Ježiš, ktorý túži po tom, aby bolo jedno stádo a jeden pastier…

Zdroje

 • Obrázky: http://kimmitzothompson.com/2012/12/free-christmas-craft-from-my-easy-to-make-bible-crafts-book/

Publikácie a pomôcky