Rodinná katechéza / Ježiš žije

Katechéza na Veľkonočnú nedeľu, rok B

 • Charakteristika: Katechéza približuje Obrad svetla Veľkonočnej vigílie a prepája ho s evanjeliovou perikopou Mk 16,1-8. Povzbudzuje deti, aby sa sami stali šíriteľmi radostnej zvesti že Ježiš žije.
 • Kľúčové slová: Paškál, svetlo, tma, viera, plameň.
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_02.

Včera večer (Svätá sobota) sme sa, väčšinou dospeláci, ale bolo medzi nami aj zopár detí, zišli na svätú omšu až večer. Nestretli sme sa v kostole, ale vonku. A všade bola tma ako…

 • SN_03. Deti môžu doplniť, že bola tma ako v hrobe. Môžete chvíľu diskutovať o tom, čí je to asi hrob. Hmhm, tá mapa na kameni tu tentoraz nemá praktický význam, obrázok som si počal z inej veľkonočnej katechézy (https://www.tvoj-strom.info/2022/04/VN-01-NEC.html).

Zišli sme sa za tmy, aby nebolo vidno, že máme v srdci smútok. Tmu ako v hrobe.

 • SN_04.

Vo štvrtok večer Ježiša zatkli, vypočúvali a mučili. A v piatok ho pribili na kríž. Keď zomrel, prišla tma. 

 • SN_05.

Vlastne nie, v našich srdciach bol smútok, ale mali sme tam aj svetielko nádeje. Veď Ježiš hovoril, že to tak bude. Že sa obetuje, aby zachránil všetkých ľudí.

 • SN_06. Keď spomeniete paškál, deti môžu povedať, kde sa nachádza v kostole teraz a kde počas roka (vo veľkonočnom období je pri oltári, inak pri krstiteľnici, alebo je odložený úplne). 

Keď začala slávnosť, objavilo sa aj svetielko. Do tmy zažiarilo svetlo veľkonočnej sviece, voláme ju paškál. 

 • SN_07.

Pán farár sa nám prihovoril, potom kráčali za svetlom sviece ku chodu do kostola. Tam sme zaspievali „Svetlo Kristovo. Bohu vďaka.“ Pán farár si zapálil svoju sviečku a zrazu bolo svetla viac. Opatrne sme prešli bránou kostola, všade bola tma, svietil len paškál a sviečka pána farára. 

 • SN_08.

Keď sme boli už dnu, každý si zapálil svoju sviečku a išiel na svoje miesto. A kým prišiel na svoje miesto aj pán farár s miništrantmi, tma bola preč.

 • SN_09.

Konečne bolo v kostole dosť svetla na to, aby sme videli na písmenká a mohli si prečítať evanjelium.

Evanjelium

 • SN_10-11. Mk 16,1-8.

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.

Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

Katechéza

 • Krátky kvíz SN_12-14. Deti najprv vyberú mená ľudí, ktorí prišli k hrobu (2. Mária Magdaléna , Mária Jakubova, Salome) a doplnia ich do citátu. Potom doplnia chýbajúce slovo v citáte (mladíka) a priradia mu ten správny výrok (1. Ježiš vstal z mŕtvych, povedzte to učeníkom). A napokon odpovedia, čo ženy urobili (3. Nepovedali nikomu nič, lebo sa báli).

SN_15. 

Áno, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome sa najprv veľmi báli a nikomu nič nepovedali. Ale Magdaléne to nakoniec nedalo, išla za Petrom a Jánom a povedala im o prázdnom hrobe. 

Tak sa začala tá dobrá správa šíriť ako to svetielko. Ježišovi učeníci si ju podávali ďalej podobne, ako keď sme si my včera pripaľovali sviečky. 

 • SN_16. Nápis je zámerne prekrytý. Deti doplnia chýbajúce písmenká. Otázka znie, akú správu si to vlastne Ježišovi učeníci odovzdávali. (Ježiš žije!)

Učeníci si odovzdávali tú istú správu, ktorú sme odovzdávali aj my spolu so svetlom viery. Je to tá najlepšia správa, ktorú by mal počuť celý svet: Ježiš žije.

 • SN_17. 

No a keď už sme mali toľko svetla, že v kostole to vyzeralo, akoby bol jasný deň, spoznali sme Ježiša v chlebe a víne. Ale to je už iný príbeh, o tom niekedy nabudúce.

Záver

 • SN_18. Vysvetlite deťom úlohy v pracovnom liste. Zvlášť ich povzbuďte, aby všetkým hovorili radostnú zvesť: „Ježiš žije!“

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6091
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6619
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7409
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7410
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8225
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8636
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8652
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10865

Publikácie a pomôcky