Rodinná katechéza / Posvieť si na cestu

Biblická katechéza, V. pôstna nedeľa, rok B
 • Charakteristika: V katechéze vychádzame z druhej časti Ježišovho rozhovoru s Nikodémom. Pracujeme s obrazmi svetlo – tma. Nikodém je predstavený ako človek, ktorý kráča v temnote, nevie v konkrétnych situáciách rozlíšiť čo je dobré a čo nie.
 • Téma: Posvietiť si na život otázkou: „Čo by na mojom mieste urobil Ježiš?“
 • Kľúčové slová: Svetlo, tma, rozsvietiť, vedieť
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia katechéza (2021)

Evanjelium

 • SN_02-03, Jn 3,14-21.
Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

Katechéza

Príbeh

 • TIP: Katechézu môžete uviesť nasledovným príbehom. Zámerom je, aby deti precítili, aké to, keď je človek stratený v tme. Ak nie je pre vašu skupinu vhodný, môžete ho ale pokojne vynechať. V tom prípade prejdite hneď k časti Nikodém.
Tim a Cynthia sa vybrali preskúmať neznámu jaskyňu. So sebou si zobrali len jednu baterku a dve čokoládové tyčinky. A samozrejme o svojich plánoch nikomu nepovedali. Je jasné, že niečo také by žiadne deti neurobili. Tim a Cynthia boli dospeláci. Čo dospeláci, oni boli už seniori.
Asi je vám už jasné, ako príbeh pokračuje. Spustili sa do tej jaskyne, s nadšením obdivovali všetky tie stalaktity, stalagmity a stalagnáty. (To sú tie kamenné kvaple, prvé rastú zhora dole, druhé z dola hore. A keď sa spoja, sú to tie tretie.) 
Ale to nie je dôležité. Podstatné je, že tí dvaja išli stále ďalej a ďalej, predierali sa chodbami jaskyne, vôbec nesledovali cestu, až sa úplne stratili. Skúsili sa vrátiť po svojich stopách, ale tie boli no málo viditeľné. Ale to bol ich najmenší problém. Pretože po chvíli baterka len dvakrát zablikala a zhasla. Ak si myslíte, že to nič nie je, že stačí vytiahnuť mobil a zavolať pomoc, ste na omyle. Jednak pod zemou nie je signál, jednak si naši výskumníci žiadne mobily so sebou nezobrali.
V tej chvíli sa ocitli v tej najtmovatejšej tme, akú si viete predstaviť. Aj keby neboli už predtým tušili, že sú stratení, teraz to už bolo jasné ako slnko na pravé poludnie. Teda vlastne to bolo čierne ako kominár uprostred noci, však rozumiete. Urobili ešte pár krokov. Ale potom, čo Tim narazil nosom do nejakého stalagnátu a Cinthia si odrela kolená na stalagmite, to vzdali. 
Sadli si na zem tam kde boli, chytili sa za ruky a urobili prvú rozumnú vec v ten deň: čakali, kým ich príde niekto zachrániť. Sedeli tam opretí o skalu, v čiernočiernej tme, a modlili sa za dal svetla.
Neviem ako dlho to trvalo, ale svetlo nakoniec predsa len konečne prišlo. Ako sa blížilo, zvláštne poskakovalo a sprevádzalo ho štekanie a fuňanie. Malé svetielko totiž viselo na obojku Timovho veľkého psa Barnabáša, ktorý jediný dokázal vystopovať svojho pána a priviesť záchranárov. 
 • Poznámka: Nie, ten príbeh som si naozaj nevymyslel, to sa naozaj stalo. Aj keď (asi) iba v knihe Jan Karonovej Zelené kopce nad Mitfordem (Praha: Vyšehrad, 1999).
 • TIP: Diskutujte s deťmi, aké to, keď sa človek ocitne v úplnej tme. Nezdôrazňujte strach z tmy, poukážte radšej na obmedzenia, ktoré to prináša (napríklad: Nevieme nájsť cestu, nevidíme, netušíme, kde sme, nemôžeme obdivovať krásu okolo seba, nevidíme nebezpečenstvo, nemôžeme čítať a písať, nevieme, či sme čistí alebo špinaví, sme stratení…).

Nikodém

Raz uprostred noci prišiel za Ježišom človek, ktorý mal pocit, akoby žil vo tme. Cítil sa úplne stratený. A to aj za bieleho dňa. Nie preto, že by nemal svetlo. Preto, že niekedy nevedel, či robí dobre to, čo robí.
Jemu sa napríklad zdal dobrý nápad priviesť na chrámové nádvorie predavačov s ovečkami na obetu. A tiež peňazomencov. Aby to všetko bolo poruke pre tých, ktorí to potrebovali. Počúvali sme o tom minulú nedeľu. A veľmi ho prekvapilo, keď Ježiš predavačov aj s ich zvieratkami z chrámu vyhnal a keď poprevracal stoly peňazomencov. 
 • TIP: Pripomeňte evanjelium a katechézu z minulej nedele (SN_04).
 • TIP: Spýtajte sa deti, či sa im stáva niečo podobné, totiž či niekedy nevedia rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé, prípadne urobia niečo, čo pokladali za správne, a ono to nakoniec dopadne zle. 
Nikodém mal pocit, že je stratený vo tme. Nevyznal sa poriadne v tom, čo je dobré a čo zlé. A tak sa vybral za Ježišom – Svetlom.
 • Doplňovačka (SN_05-06): Deti doplnia Ježišove slová (svetlo, svet, tmu, svetlo).
Ježiš mu vysvetlil, prečo to tak je: „Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo.“ 
 • SN_07. Podľa obrázkov doplnia upravenú verziu výroku: Ježiš prišiel na svet, a ľudia počúvali zlého viac ako Ježiša (Boží hlas). S prvou značkou, ktorú Ježiš drží (obrátenie) sme sa stretli predchádzajúcu nedeľu, druhá (prikázaný smer) hovorí o počúvaní Božieho hlasu (Druhá pôstna nedeľa). 
Nikodém bol múdry muž, rozumel, že Ježiš hovorí obrazne a že nemá na mysli obyčajné svetlo. Aj my to pochopíme, ak si zmeníme jedno – dve slovíčka. Ježiš prišiel na svet, ale ľudia aj tak radšej počúvali zlého, ako Ježiša.
 • SN_08.
Nikodém sa nechal Ježišom poučiť. Počúval ho celú noc a učil sa od neho, čo je dobré a čo zlé. A keď od Ježiša odchádzal, horelo mu v srdci jeho svetlo.
 • SN_09.
Ako to funguje? Keď si Nikodém nebol istý, či to, čo chce urobiť je správne, vždy si pomohol jednoduchou otázkou: „Čo by na mojom mieste urobil Ježiš?“

Vyskúšajte si to. Posvieťte si na každú situáciu otázkou: „Čo by urobil na mojom mieste Ježiš?“ Rozhoduješ sa: úloha/telka, úloha/telka, úloha/telka... Čo by urobil Ježiš? Volá na teba mamina, asi potrebuje pomoc. No tebe sa nechce a práve máš na „práci“ niečo dôležitejšie. Popremýšľaj, čo by na tvojom mieste urobil Ježiš. A urob to isté.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23quaresima2015fano

Publikácie a pomôcky