Katechéza: 4. pôstna nedeľa

Katechéza v rodine, IV. pôstna nedeľa, rok B (14.03.2021)

Nikodémova lampa

Príprava

 • Venujte pozornosť príprave miestnosti (biely obrus, kríž, Sväté písmo s otvorenou staťou Jn 3,14-21) a domácej pobožnosti (slávnostné oblečenie, vypnuté mobily a podobne).
 • Pripravte sa na katechézu. Budete potrebovať „Nikodémovu lampu“ z prílohy. 
 • Táto katechéza je súčasťou pôstneho cyklu Pôst2021: Práca na zmene. Pred katechézou si môžete s deťmi vyrobiť aj ďalšie pomôcky, ktoré vás budú sprevádzajú pôstnym obdobím. Nájdete ich na https://www.tvoj-strom.info/2021/02/post2021-praca-na-zmene.html


Úvod a modlitba

V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
 • Po prežehnaní predstavte deťom Nikodéma. Využite jeho obrázok, ktorý je na lampe. Lampu zatiaľ nerozkladajte, bude to pre deti prekvapenie.
Dnes sa budeme rozprávať o tomto mužovi. Volá sa Nikodém. Na obrázku vidno, že má veľa rokov. Nikodém žil veľmi, veľmi dávno, ešte v Ježišových časoch. Bol bohatý, mocný, múdry, ale niečo mu chýbalo. Dobre sa pozrite na jeho ruku: Nikodémovi chýbalo svetlo. A preto sa raz uprostred noci vybral za Ježišom. Ale o tom až o chvíľu. Teraz poprosíme Pána, aby nám Svetlo nikdy nechýbalo.
 • Jeden z dospelých prednesie modlitbu.
Všemohúci Bože, ty osvecuješ každého človeka prichádzajúceho na tento svet; prosíme ťa, osvieť nás žiarou svojej milosti, aby sme vždy mali na mysli to, čo sa zhoduje s tvojou vôľou, a milovali ťa s úprimným srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

 • Dospelý prednesie evanjeliovú stať, všetci pri tom stoja. Čítanie predneste zo Svätého písma, ale deti môžu sledovať test aj na stranách lampy.
Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.” 
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. 
A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

Katechéza

Báli ste sa niekedy tmy? Predstavte si, Nikodém prišiel za Ježišom uprostred noci. Pretože sa bál prísť cez deň. Viac ako tmy sa bál čo by si pomysleli o ňom druhí ľudia, napríklad kolegovia z Veľrady.
Nikodém sa rozprával s Ježišom skoro celú noc, veľa z ich rozhovoru nám zaznamenal evanjelista Ján. A kúsok sme čítali práve teraz.

Desať slov

Ale je to také nejaké zložité. Všimli ste si, čo všetko Ježiš spomenul? Teraz vymenujem desať vecí, o siedmych z nich Ježiš hovoril, tri nespomenul. Pri každom Ježišovom slove tleskneme, pri tých, ktoré nepovedal, zostaneme bez pohybu. Za každé uhádnuté slovo máte bod.
 • Dávať trestné body je síce jednoduchšie, ale dobré body sú výchovnejšie. Vymyslite si pre deti nejakú odmenu. A ešte slová (správne sú podčiarknuté): púšť, osol, had, syn, strom, svet, svetlo, tma, auto, skutky.

Kto je Svetlo?

V poslednom odseku hovorí Ježiš o svetle. Ale rozpráva to tak zvláštne: „Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo.“ Čo tým asi myslel? Aké svetlo? Skúsme si na to posvietiť.
 • Zatiahnite žalúzie, alebo večer stlmte svetlo, postavte Nikodémovu lampu na stolík a dovnútra vložte zapálenú čajovú sviečku. Najprv ukážte deťom text, svietia v ňom písmená vety „Ježiš je Svetlo.“
 • Potom otočte na stranu s obrázkom, ak všetko pôjde ako má, mali by vidieť pri Nikodémovi postavu Ježiša so žiariacim srdcom, ku ktorému smeruje Nikodémova svieca.
Ježiš je to „Svetlo, ktoré prišlo na svet.“ Niektorí ľudia majú radi Jeho, iní milujú radšej tmu, zlo. My máme radi Ježiša, počúvame ho, učíme sa od neho a chceme sa ním nechať viesť. On je Svetlom nášho života.

Ruženec svetla

 • Na záver sa pomodlite ruženec svetla, alebo aspoň tretí desiatok (Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie), ktorý sa viaže na pôstne obdobie (téma pokánia). Pri štvrtom desiatku môžete deťom pripomenúť, že o premenení Pána bola reč na druhú pôstnu nedeľu. Tajomstvá ruženca nájdete napríklad na https://dmc.sk/modlitba-ruzenca/tajomstva-ruzenca. Pri modlitbe si môže každý držať svoju sviecu.
Zdroje

 • Obrázky: https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23quaresima2015fano.
 • Úvodná modlitba: Modlitba po prijímaní, 4. pôstna nedeľa

Publikácie a pomôcky