Pôst2021: Práca na zmene

Pôstna aktivita, rok B  ■ prílohy 
Pôstne obdobie je tým najlepším časom na nápravu života. Je to ako keď niekde cestári opravujú vozovku alebo most, je to náročné, obmedzujúce, nejaký čas to trvá, ale výsledok stojí za to. Na to, že sa niekde koná rekonštrukcia, nás obyčajne upozorňujú rôzne dopravné značky, ktoré nám pripomínajú prácu na ceste. Podobne tomu bude aj pri našej pôstnej práci na zmene.

Každá pôstna nedeľa bude mať svoju značku. Deti si ju vystrihnú, vyfarbia, prilepia slamku alebo špajdľu a vložia do plechovky alebo vázy k ostatným. Značky budeme používať aj pri nedeľných katechézach, prvá je už na svete: https://www.tvoj-strom.info/2021/02/nedelna-katecheza-1-postna-nedela.html.

Obrázky sú vytvorené k pôstnym nedeľným evanjeliám roku B: Mk 1, 12-15; Mk 9, 2-10; Jn 2, 13-25; Jn 3, 14-21 a Jn 12, 20-33. Z evaneliovej state vychádza téma príslušnej nedele: Zastavte sa a hľadajte v púšti, Pozrite hore a počúvajte Ježiša, Zmeňte zmysel svojho života, Nechajte sa zapáliť Ježišom a Kríž na križovatke.

  

Publikácie a pomôcky