Nedeľná katechéza: 1. pôstna nedeľa

Katechéza v rodine, Prvá pôstna nedeľa, rok B  (21.02.2021)

Príprava

 • Venujte pozornosť príprave miestnosti (biely obrus, kríž, sviečka, Sväté písmo s otvorenou staťou Mk 1,12-15) a domácej pobožnosti (slávnostné oblečenie, vypnuté mobily a podobne).
 • Pripravte sa na katechézu. Budete potrebovať pracovný list a obrázok z prílohy, tiež perá alebo pastelky, nožnice a lepidlo. Táto katechéza je súčasťou pôstneho cyklu Pôst2021: Práca na zmene. Pred katechézou si môžete s deťmi vyrobiť aj ďalšie pomôcky, ktoré vás budú sprevádzať pôstnym obdobím. Všetky informácie sú v tomto článku.

Úvodná modlitba

 • Dospelý, ktorý vedie domácu pobožnosť sa prežehná, vyzve ostatných k úkonu pokánia a prednesie modlitbu.
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Predtým než budeme počúvať dnešné evanjelium, poprosme Pána Ježiša o odpustenie.

Pane Ježišu, ty si bol poslaný uzdraviť skrúšených srdcom: Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Ty si prišiel volať hriešnikov: Kriste, zmiluj sa.  Kriste, zmiluj sa.
Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával: Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.

Všemohúci Bože, udeľ nám milosť, aby sme prežívaním štyridsaťdenného pôstneho obdobia hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva a čnostným životom napredovali na ceste k spáse. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých prednesie nedeľné evanjelium. Ak je to možné, všetci pri tom stoja.
Počúvajme rozprávanie Evanjelia podľa Marka.

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Katechéza

Dopravné značky

 • Porozprávajte sa s deťmi o dopravných značkách a o ich význame. Môžete na to využiť prvú úlohu pracovného listu v ktorej spájajú čiarou značky s vetami, odkazujúcimi na ich význam.
 • V ďalšej úlohe si deti môžu značky vystrihnúť a doplniť nimi text evanjelia.

Zastavte sa a hľadajte v púšti

 • Teraz ukážte deťom obrázok Prvej pôstnej nedele. Ježiš na ňom drží značku stop. Deti už vedia, že to je výzva zastaviť sa.
 • Výzva prvej nedele znie: Zastavte sa a hľadajte v púšti. Deti rozprávajú, čo všetko sa dá nájsť v púšti za Ježišom. Je tam piesok, horúce slnko, diabol, ktorý ho pokúšal a jeden z anjelov, ktorí mu posluhovali.
Tak ako Ježiš, aj my sme začali pôstne obdobie. Máme pred sebou 40 dní, keď sa budeme ešte viac snažiť o zmenu k lepšiemu. Záleží na nás, čo si budeme na sebe aj na druhých všímať viac, či zlo, ktoré nás chce len pokaziť, alebo to dobré, či diabla, alebo anjelov :-).

Prosby a modlitba

Dobrorečme nášmu Vykupiteľovi, ktorý nám milostivo zaslúžil tento čas spásy, a pokorne ho prosme: Pane, stvor v nás nového ducha.
 1. Kriste, náš život, vo sviatosti krstu sme boli s tebou tajomne pochovaní a vzkriesení; daj, aby sme dnes žili s tebou novým životom. Pane, stvor v nás nového ducha.
 2. Pane, ty si robil dobre všetkým; daj, nech sa aj my staráme o spoločné dobro všetkých. Pane, stvor v nás nového ducha.
 3. Daj, aby sme svorne spolupracovali na budovaní pozemskej vlasti a zároveň hľadali večnú vlasť v nebesiach. Pane, stvor v nás nového ducha.
 4. Ježišu, lekár tela i duše, uzdrav rany nášho srdca, aby sme s tvojou pomocou deň čo deň rástli vo svätosti. Pane, stvor v nás nového ducha.
Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Modlime sa spoločne ako rodina kresťanov. Otče náš...

Milosrdný Bože a Záchranca náš, obráť k sebe naše srdcia a pouč naše mysle nebeskou náukou, aby sme pôstnym pokáním zdokonalili v kresťanskom živote. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Zdroje:

Publikácie a pomôcky