Rodinná katechéza / Vyčisti svoj chrám

Biblická katechéza, III. pôstna nedeľa, rok B
 • Charakteristika: Súčasťou Jeruzalemského chrámu bolo aj nádvorie pohanov, priestor, ktorý bol prístupný všetkým ľuďom, ktorí si chceli uctiť Boha Izraela, hoci neboli členmi vyvoleného národa a teda nesmeli vstúpiť do vlastných posvätných priestorov chrámu (nádvorie mužov…). Realita bola ale iná, nádvorie pohanov sa, z praktických dôvodov, podobalo skôr na trhovisko. A tak pohania, ktorí mali prísť zo všetkých národov, boli v chráme vítaní len teoreticky. V katechéze (zrejme trochu farbistejšie oproti realite) predstavíme nádvorie pohanov ako miesto, kde na človeka číhalo toľko rôznych podnetov, že sa potom len ťažko mohli sústrediť na modlitbu a počúvanie Božieho slova. Tento obraz potom použijeme ako príklad pre všetkých, ktorí si chcú „vyčistiť hlavu“ pred modlitbou.
 • Kľúčové slová: chrám, vyčistiť, nesústredenosť, rozptyľovanie, pozornosť.
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia verzia katechézy (2021)

Úvod

 • Opakovanie, SN_02.
Evanjelium prvej pôstnej nedele nás zaviedlo na púšť, aby sme sa tam naučili postiť sa očami. Zastavte sa, hovorí značka, ktorú drží Ježiš v rukách. Zastavte sa a rozhliadnite sa okolo. Budete si všímať to, čo je zlé (zloduch), nebezpečné (divá zver, na obrázku ju nemáme), alebo na to, čo je dobré (anjel). 
Minulú nedeľu nás Ježiš priviedol na vrch, aby sme sa učili počúvať. Značka nám hovorí, aby sme vystúpili hore. Peter, Jakub a Ján na vrchu počuli Boží hlas. Pamätáte si, čo im hovoril o Ježišovi? „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“
Dnes má Ježiš pre nás ďalšiu značku. Je zvláštna, takú pri našich cestách nenájdeme. Hovorí nám, že sa máme obrátiť. No najskôr musíme vybočiť zo zaužívaných koľají a začať robiť veci inak, ako
doteraz. A ešte nám ukazuje, že musíme zmeniť cieľ. Našim cieľom musí byť srdce, láska.
 • Príbeh, SN_03.
Zažil to aj chlapec menom Jurko. V Jurkovej rodine bol ten čas, keď si v nedeľu spolu čítali evanjelium, modlili sa a spievali, celkom obľúbený. Ale v poslednej dobe bol Jurko akýsi nesvoj, akoby sa ani nevedel dočkať, kedy to skončí. 
Mamina si to všimla už skôr. A keď to neprestávalo, zobrala si ho nabok, aby zistila, čo sa deje a čo sa s tým dá robiť. Napokon to Juraj vyklopil. A znelo to veľmi tajomne. Povedal:
„Vieš mami, mám plnú hlavu všelijakých vecí, ktoré nechcú odísť ani keď sa modlíme a čítame z Biblie. A všetko sa mi zdá potom také nudné.“
 • SN_04. Opatrne nazrite do Jurkovej hlavy. Nechajte deti vymenovať, čoho je jeho hlava plná (lego, tablet, traktor, kamaráti). Potom pokračujte:
Pre Jurka je ťažké sústrediť sa, pretože má „plnú hlavu“ lega, tabletu, hračiek či kamarátov. Celá rodina musí na neho čakať, kým sa dohrá. A pretože tablet je lákavejší ako modlitba, náš Jurko sa nevie dočkať, kedy sa bude môcť k nemu vrátiť.
Aha, už rozumiem,“ prikývla mamina. „Potrebuješ vyčistiť chrám,“ povedala tiež trochu tajomne. Potom porozprávala Jurkovi príbeh, ktorý si teraz prečítame.

Evanjelium

 • SN_05-06, Jn 2,13-25.
Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ 
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ 
Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

Katechéza

Blízko bola Veľká noc, hovorí evanjelista. To je ako dnes. Toto je tretia zo šiestich pôstnych nedieľ. Tá posledná sa volá Palmová alebo Kvetná nedeľa. Potom už bude Veľká noc. Pred sviatkami prišiel Ježiš do Jeruzalema. Vybral sa do chrámu, to je ako my keď ideme do kostola. Ale to, čo tam našiel, ho poriadne rozladilo. Vlastne ani sa mu nečudujem. Nenašiel tam totiž iba ľudí, ktorí sa modlia. 
 • Čo Ježiš videl v chráme? SN_07. Deti pomenujú, čo všetko Ježiš v chráme našiel (predavači, dobytok, ovce, holuby, mince, peňazomenci).
Okrem ľudí, ktorí sa tam zbožne modlili, videl Ježiš v chráme aj „predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli.“ Tí peňazomenci, to boli ľudia, ktorí vymieňali cudzincom peniaze za také, ktoré bolo možné použiť na obetu v chráme.

Rozladilo ho, že ľudia, ktorí sa prišli do chrámu modliť, sa nemohli sústrediť, pretože z každej strany niečo útočilo na ich zmysly.
 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo videli (SN_07), počuli (SN_08) a cítili (SN_09 – tu len opatrne :-) tí, ktorí sa prišli do chrámu modliť. Pri ušiach (SN_08) môžu deti predviesť, ako to vyzeralo prakticky – každé dieťa napodobňuje zvuk iného zvieraťa, pridajte cinkanie mincí a vykrikovanie predavačov (napríklad: „Kúpte si býčka!“). Ak všetci spustia naraz, je jasné, že nikto sa v takom hluku na modlitbu nesústredí. Potom to zhrňte napríklad takto:
Kým sa človek dostal na miesto v chráme, kde sa mohol v tichosti modliť, dostali jeho oči, uši i nos
poriadne zabrať. Musel prejsť cez nádvorie, kde predávali býčkov, teliatká a ovečky.Prechádzal okolo klietok s holúbkami. Určite ho to všetko zaujalo. A potom tí obchodníci a cudzinci z rôznych krajín. Všetko to cez oči akoby vstúpilo do jeho hlavy a vyrušovalo ho, keď sa chcel modliť alebo počúvať Sväté písmo. 
Medzi nami, tie zvieratká sú pekné a tak, ale kde je veľa zvieratiek na malom priestore, tam to veľmi vábne nevonia. A v takom prostredí sa tiež ťažko jeden sústredí. A aj keď si už našiel nejaké to miestečko v chráme, z vonku doliehali rôzne zvuky a útočili na jeho uši. Počul bľačanie ovečiek, hrkútanie holubov a cinkanie mincí. Človeka to všetko volalo von, akoby počul: „Poď sa pozrieť na ovečky, môžeš si ich pohladkať. A čo peniaze? Neurobíme nejaký obchod?“ A podobne.

Čo na to Ježiš? Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to
odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“

Späť k príbehu...

Ale čo to má spoločné s Jurkom z nášho príbehu? Nuž ani on sa nemôže poriadne sústrediť. Nevyrušuje ho síce bľačanie ovečiek ani cinkanie mincí, no aj jeho problém má niečo s evanjeliom
spoločné.
Čo by na jeho mieste urobil Ježiš? Asi by nepoužil bič z povrázkov, ten je len na veľké alebo tvrdohlavé zvieratá ako je býk alebo baran. No asi by povedal: „Odnes to odtiaľto! Ak sa chcete naozaj modliť a počúvať moje slovo, trochu sa na to pripravte.“ 
Ako? Predsa tak, že dáme pozor na svoje oči, uši, nos, ústa a hlavu:
 1. Oči. Keď sa chceme naozaj sústrediť, musíme odniesť všetko, čo nás vyrušuje. Preto keď sa ideme modliť, odložíme hračky a všetky veci, ktoré by zbytočne pútali našu pozornosť. A naopak pripravíme veci, ktoré nám pri modlitbe pomáhajú ako sviečka, biely obrus či Sväté písmo.
 2. Uši. Podobne musíme niečo urobiť aj pre naše uši. Je to jednoduché, väčšinou stačí vypnúť všetko, čo by mohlo vyrušovať, televízor, mobil a tak.
 3. Nos. Teraz je to ťažšie, ale keď rozkvitnú kvety, určite nezabudnite v nedeľu ani na ne.
 4. Ústa. Tiež je dobré trochu pocvičiť ústa, napríklad peknou pesničkou.
 5. Hlava. A čo s hlavou? Čo s myšlienkami, ktoré nie je prestať? Premeň ich na modlitbu. Napríklad náš Jurko mohol povedať: „Pane, ďakujem ti za starkú, ktorá mi podarovala lego a traktor. A prosím ťa o zdravie pre mojich kamarátov, ochraňuj ich pred covidom.“ A ak je nejaká myšlienka stále neodbytná, potom treba poprosiť Ježiša: „Ježiš vyčisti prosím moju hlavu od myšlienok, ktoré ma vyrušujú, aby som mohol počúvať tvoje slová. Amen.“

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23quaresima2015fano
 • Kalendárik Malý misionár 2021/2021.

Publikácie a pomôcky