Nedeľná katechéza / Vyčisti svoj chrám

Katechéza v rodine, Tretia pôstna nedeľa, rok B

Príprava

 • Venujte pozornosť príprave miestnosti (biely obrus, kríž, sviečka, Sväté písmo s otvorenou staťou Jn 2,13-25) a domácej pobožnosti (slávnostné oblečenie, vypnuté mobily a podobne).
 • Pripravte sa na katechézu. Budete potrebovať obrázky z prílohy (s. 1 alebo 2) a vystrihnuté bubliny a značku zo strany 3. Môžete použiť aj ďalšie obrázky (s. 4 a 5). 
 • Táto katechéza je súčasťou pôstneho cyklu Pôst2021: Práca na zmene. Pred katechézou si môžete s deťmi vyrobiť aj ďalšie pomôcky, ktoré vás budú sprevádzať pôstnym obdobím. Nájdete ich na https://www.tvoj-strom.info/2021/02/post2021-praca-na-zmene.html. Hlavný obrázok je prevzatý z kalendárika Malý misionár 2020/2021.

Úvodná modlitba

 • Dospelý ktorý vedie domácu pobožnosť sa prežehná, prednesie modlitbu a potom uvedie deti do témy katechézy.
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
Amen.

Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; láskavo prijmi vyznanie našej slabosti a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Uvedene do témy

Aj túto nedeľu nás bude sprevádzať dopravná značka. Táto je naozaj zvláštna. Hovorí nám, že sa máme obrátiť. No najskôr musíme vybočiť zo zaužívaných koľají a začať robiť veci inak, ako doteraz. A ešte nám ukazuje, že musíme zmeniť cieľ. Našim cieľom musí byť srdce, láska.
Poďme sa teraz pozrieť na to, čo zažil chlapec menom Jurko.
 • Na uvedenie do evanjelia a katechézy využijeme nasledovný príbeh.
V Jurkovej rodine bol spoločný čas, keď si v nedeľu čítali evanjelium, modlili sa a spievali, celkom obľúbený. Ale v poslednej dobe bol Jurko akýsi nesvoj, akoby sa nevedel dočkať, kedy to skončí. Chvíľami bol myšlienkami niekde inde. A obyčajne museli všetci na neho čakať, kým konečne príde, aby mohli začať.
Mamina si to všimla už skôr. A keď to neprestávalo, zobrala si Jurka nabok, aby zistila, čo sa deje a čo sa s tým dá robiť. Napokon to Juraj vyklopil. A znelo to veľmi tajomne. Povedal: „Vieš mami, mám plnú hlavu všelijakých vecí, ktoré nechcú odísť ani keď sa modlíme a čítame z Biblie. A všetko sa mi zdá potom také nudné.“
 • Pri rozprávaní môžete použiť obrázky z prílohy a uvažovať s deťmi nad tým, čoho mal Juraj „plnú hlavu“. Do bubliny postupne prikladajte obrázky traktora z lega, tabletu či kamarátov.
Pre chlapca je ťažké sústrediť sa, pretože má „plnú hlavu“ lega, počítačovej hry či kamarátov. Celá rodina musí na neho čakať, kým sa dohrá. A pretože tablet je lákavejší ako modlitba, náš Jurko sa nevie dočkať, kedy sa bude môcť k nemu vrátiť.

„Aha, už rozumiem,“ prikývla mamina. „Potrebuješ vyčistiť chrám,“ povedala tiež trochu tajomne a porozprávala Jurkovi príbeh, ktorý si teraz prečítame.  

Evanjelium

 • Jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať, všetci pri tom stoja.
Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ 
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

Katechéza

Blízko bola Veľká noc, hovorí evanjelista. To je ako dnes. Toto je tretia zo šiestich pôstnych nedieľ. Tá posledná sa volá Kvetná nedeľa, a potom už bude Veľká noc. Pred sviatkami prišiel Ježiš do Jeruzalema. Vybral sa do chrámu, to je ako my keď ideme do kostola. Ale to, čo tam našiel, ho poriadne rozladilo. Vlastne ani sa mu nečudujem. Okrem ľudí, ktorí sa tam zbožne modlili, našiel v chráme aj „predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli.“ Tí peňazomenci, to boli ľudia, ktorí vymieňali cudzincom peniaze za také, ktoré bolo možné použiť na obetu v chráme.

Oči, uši, nos

Najhoršie bolo že ľudia, ktorí sa prišli do chrámu modliť, nemohli, pretože z každej strany niečo útočilo na ich zmysly.
 • Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo videli, počuli a cítili tí, ktorí sa prišli do chrámu pomodliť. Potom to hrňte napríklad takto:
Kým sa človek dostal na miesto v chráme, kde sa mohol v tichosti modliť, dostali jeho oči, uši i nos poriadne zabrať. Musel najprv prejsť cez nádvorie, kde predávali býčkov, teliatká a ovečky. Cestou prechádzal okolo klietok s holúbkami a hrdličkami. Určite ho to všetko zaujalo. A potom tí obchodníci a cudzinci z rôznych krajín. Všetko to cez oči akoby vstúpilo do jeho hlavy a vyrušovalo ho, keď sa chcel modliť alebo počúvať Sväté písmo.
Medzi nami, tie zvieratká sú pekné a tak, ale kde je veľa zvieratiek na malom priestore, tam to veľmi vábne nevonia. A v takom prostredí sa tiež ťažko jeden sústredí.
A aj keď si už našiel nejaké to miestečko v chráme, z vonku doliehali rôzne zvuky a útočili na jeho uši. Počul bľačanie ovečiek, hrkútanie holubov a cinkanie mincí. Človeka to všetko volalo von, akoby počul: „Poď sa pozrieť na ovečky, môžeš si ich pohladkať. A čo peniaze? Neurobíme nejaký obchod?“ A podobne.

A čo na to Ježiš? Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ 

Vyčistenie chrámu

Ale čo to má spoločné s Jurkom z nášho príbehu? Nuž ani on sa nemôže poriadne sústrediť. Nevyrušuje ho síce bľačanie ovečiek ani cinkanie mincí, ale aj jeho problém má niečo s evanjeliom spoločné. 
Čo by urobil Ježiš?
Čo by na jeho mieste urobil Ježiš? No asi by nepoužil bič z povrázkov, ten je len na veľké alebo tvrdohlavé zvieratá ako je býk alebo baran. No asi by povedal: „Odneste to odtiaľto! Ak sa chcete naozaj modliť a počúvať moje slovo, trochu sa na to pripravte.“ Ako? Tak, že dáme pozor na svoje oči, uši, nos, ústa a hlavu.

Oči.
Keď sa chceme naozaj sústrediť, musíme odniesť všetko, čo nás vyrušuje. Preto keď sa ideme modliť, odložíme hračky a všetky veci, ktoré by zbytočne pútali našu pozornosť. A naopak pripravíme tie, ktoré nám pri modlitbe pomáhajú ako sviečka, biely obrus či Sväté písmo.
Uši. Podobne musíme niečo urobiť aj pre naše uši. Je to jednoduché, väčšinou stačí vypnúť všetko, čo by mohlo vyrušovať, televízor, mobil a tak.
Nos. Teraz je to ťažšie, ale keď rozkvitnú kvety, určite nezabudnite v nedeľu ani na ne.
Ústa. Tiež je dobré trochu pocvičiť ústa, napríklad peknou pesničkou.
Hlava. A čo s hlavou? Čo s myšlienkami, ktoré nie je prestať? Premeň ich na modlitbu. Napríklad náš Jurko mohol povedať: „Pane, ďakujem ti za starkú, ktorá mi podarovala lego traktor. A prosím ťa o zdravie pre mojich kamarátov, ochraňuj ich pred covidom.“ A ak je nejaká myšlienka stále neodbytná, potom treba poprosiť Ježiša: „Ježiš vyčisti prosím moju hlavu od myšlienok, ktoré ma vyrušujú, aby som mohol počúvať tvoje slová. Amen.“
 • Bublinu na obrázku môžete prekryť modlitbou.

Prosby a modlitba

 • Nasledujú prosby z nedeľnej liturgie, môžete si doplniť aj vlastné.
Deď dnes počúvame o očistení chrámu, uvedomme si, že Pán Ježiš myslí na nás a vyzýva aj nás na očistenie chrámu našich sŕdc. Spoločne sa modlime.

1. Pane Ježišu, buduj z nás, živých kameňov, svoj duchovný chrám a bývaj s nami i v nás. R. Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Daj, aby všetci ľudia dbali na Boží zákon vpísaný do srdca každého človeka.
3. Žehnaj všetkých budovateľov chrámov i tých, ktorí sa starajú o krásu a dôstojnosť tvojho príbytku.
4. Nauč nás vážiť si telo ako chrám Ducha Svätého.
5. Odstráň náš zlozvyk postávať pri bráne kostola a pohŕdať svätými tajomstvami, ktoré sa slávia na oltári.

Volajme k Nebeskému Otcovi slovami, ktoré nás naučil Ježiš: Otče náš… 

Pane Ježišu, obnov nás a vyslyš naše prosby, aby sme pre účasť na svätých tajomstvách tvojho umučenia mali podiel na tvojom zmŕtvychvstaní a sláve. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
 • Zakončite prežehnaním.

Zdroje

 • Obrázky: https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23quaresima2015fano; kalendárik Malý misionár 2021/2021.
 • Úvodná modlitba:  Modlitba dňa, 3. pôstna nedeľa
 • Prosby: 3. pôstna nedeľa, upravené.
 • Záverečná modlitba: 3. pôstna nedeľa, prosby.

Publikácie a pomôcky