Rodinná katechéza / Buď čistý

Biblická katechéza, 6. cezročná nedeľa, rok B
 • Charakteristika. Evanjeliové rozprávanie o uzdravení malomocného je viac než len opisom ďalšieho Ježišovho zázraku. V príbehu evanjelista Marek pripravuje pôdu pre tému odpustenia hriechov, ktorú otvorí hneď v ďalšej kapitole otázkou zákonníkov „Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Práve túto myšlienku v katechéze zdôrazníme: Ježiš nás očisťuje od našich hriechov. Na katechézu preto nadväzuje úkon kajúcnosti, spojený s prosbami.
 • Kľúčové slová: malomocenstvo, malomocný, odpustenie, očistenie
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia verzia katechézy (2021)

Evanjelium

 • Mk 1,40-45, SN_02.
K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.
Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Katechéza

Byť chorý, to veru nie je žiadna zábava. Nádcha je zlá, bolesť brucha ešte horšia. Ak si bol niekedy chorý, viesť si trochu predstaviť, ako sa cítil malomocný. Mal zapálené škvrny na bruchu, boľavé ramená a nohy doráňané a pokrivené.
Asi si myslíš, že ho všetci ľutovali a boli k nemu milí. Neboli. Keď kráčal ulicou, ľudia sa mu vyhýbali a kričali: „Pozor, malomocný!“
 • SN_03. Deti môžu prečítať, čo na neho ľudia pokrikovali. Prečo?
Jeho rodina by ho chcela objať. Ale malomocného sa nikto nesmel dotknúť. Bola to veľmi nákazlivá choroba a vtedy ju nevedeli liečiť.
 • SN_04.
Malomocný uvažoval: „Možno mi Boh pomôže.“ A tak sa vybral do chrámu. Ale kňaz mu povedal: „Malomocným je do chrámu vstup zakázaný!“ 
 • SN_05.
 • SN_06. Deti podľa obrázku vymenujú, ktoré časti tela malomocenstvo postihlo.
Malomocný opustil chrám i rodinu a pomaly krivkal preč z mesta. A vtedy sa to stalo… Stretol Ježiša. Náš malomocný je bol skutočne vážne chorý. Pozorne si prezrite obrázok. Ktoré časti jeho tela choroba zasiahla?
Muž z nášho príbehu bol skutočne vážne chorý a nikto mu nemohol pomôcť. Nie že by nechceli, nedalo sa. Ale to čo nedokážu ľudia, dokáže Ježiš. Malomocný uveril, že Ježiš má moc očistiť jeho telo od tej strašnej choroby. A on to skutočne urobil, dotkol sa ho a malomocenstvo zmizlo.

Ak chceš, môžeš ma očistiť…

Ježiš má moc očistiť nás aj od niečoho horšieho ako choroba, od neviditeľnej choroby duše. Voláme ju hriech. Vždy keď naschvál urobím niečo zlé, na mojej neviditeľnej duši to zanechá neviditeľnú ranu. Nevidno ju, ani nebolí. Ale cítim, že niečo nie je v poriadku. Stáva sa to aj vám? Keď urobíte niečo zlé, začnete sa aj cítiť zle? Tak to je malomocenstvo duše, hriech.

Niekedy zasiahne ruky, to vtedy, keď robíme niečo zlé. Inokedy nohy, napríklad vtedy, keď sme leniví a nejdeme tam, kam máme ísť. Alebo ústa. Naše ústa sú akoby malomocné vždy vtedy, keď nehovoria pravdu, vykrikujú, keď zabúdajú chváliť a podobne. Viac príkladov nájdete v pracovnom liste.
 • Doplňovačka SN_06. Ak chceš, môžeš ma očistiť.
Čo robiť, keď sa naše oči, uši, ruky, nohy, alebo trebárs ústa nakazili tým neviditeľným malomocenstvom duše? To isté, čo urobil chorý z dnešného evanjelia. Čo urobil? Prosil Ježiša. 

Modlitba

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Urobme to teraz aj my ako on.
 • TIP: Pri katechéze v malej skupine si všetci kľaknite pred kríž, prípadne položte kríž na zem a kľaknite si do (pol)kruhu okolo. Prednášajte prosby v jednotnom čísle. Pre liturgiu sú vhodné prosby v množnom čísle.
1. Niekedy sme leniví. Očisti nás, prosíme.
2. Niekedy sa posmievame iným. Očisti nás, prosíme.
3. Občas nechceme pomôcť. Očisti nás, prosíme.
4. Nie vždy sme hovorili pravdu. Očisti nás, prosíme.
5. Nauč nás poslušnosti. Očisti nás, prosíme.
6. Chráň naše ústa pred odvrávaním. Očisti nás, prosíme.
7. Odpusť, že nechávame iných zbytočne čakať. Očisti nás, prosíme.
8. Uzdrav naše klamstvá. Očisti nás, prosíme.

Dobrotivý Bože, ty nás uisťuješ, že prebývaš v tých, čo sú spravodliví a majú čisté srdce; pomáhaj nám svojou milosťou tak žiť, aby sme boli tvojím dôstojným príbytkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7308
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9874
 • https://www.canva.com

Publikácie a pomôcky