Rodinná katechéza / Chcem, buď čistý

Katechéza v rodine, VI. nedeľa v Cezročnom období, rok B

priečinok s materiálmimetodikaprílohy

 • Charakteristika: 
 • Evanjeliové rozprávanie o uzdravení malomocného je viac než len opisom ďalšieho Ježišovho zázraku. V príbehu evanjelista Marek pripravuje pôdu pre tému odpustenia hriechov, ktorú otvorí hneď v ďalšej kapitole otázkou zákonníkov „Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Práve túto myšlienku v katechéze zdôrazníme: Ježiš nás očisťuje od našich hriechov. Na katechézu preto nadväzuje úkon kajúcnosti, spojený s prosbami.
 • Téma: Chcem, buď čistý

Pomôcky a príprava

 • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mk 1,40-45
 • Pomôcky: Obrázky zo stránky https://www.lostsheep.com.au/stories/the-man-with-leprosy/ k časti Kto je malomocný? Obrázky z prílohy. Pri zhrnutí využijete aj kocku, ktorú si môžete tiež bezplatne stiahnuť z vyššie zmienenej stránky.

Modlitba

Pane, otvor nám ústa, aby sme velebili tvoje sväté meno; očisť naše srdcia od zbytočných, hriešnych a iných myšlienok; osvieť nám rozum a zapáľ srdce, aby sme sa modlili dôstojne, pozorne a nábožne, a tak dosiahli milosť pred pohľadom tvojej božskej velebnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

Kto je to malomocný?

1. Byť chorý nie je žiadna zábava. Nádcha je zlá, bolesť uší ešte horšia. Ak si bol niekedy chorý, viesť si trochu predstaviť, ako sa cítil malomocný. Mal zapálené škvrny na bruchu, boľavé ramená a nohy hrboľaté a pokrivené leprou. (Lepra a malomocenstvo sú len dve mená pre tú istú chorobu).

2. Asi si myslíš, že ho všetci ľutovali a boli k nemu milí. Neboli. Keď kráčal ulicou, ľudia sa mu vyhýbali a kričali: „Pozor, malomocný!“

3. Jeho rodina by ho chcela objať. A malomocného sa nikto nesmel dotknúť. Bola to veľmi nákazlivá choroba.

4. Malomocný uvažoval: „Možno mi Boh pomôže.“ A tak sa vybral do chrámu. Ale kňaz mu povedal: „Malomocným je do chrámu vstup zakázaný!“

5. Malomocný opustil chrám i rodinu a pomaly krivkal preč z mesta. A vtedy sa to stalo… Stretol Ježiša.
 • Aby toho nebolo málo, rany malomocných dosť zapáchali, preto tie muchy…

Ježiš a malomocný

 • Všetci stoja a jeden z dospelých prednesie evanjeliové rozprávanie.
K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.
Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“
Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Katechéza

Hlava, ramená, kolená, palce… 

Náš malomocný je bol skutočne vážne chorý. Pozorne si prezrite obrázok. Ktoré časti jeho tela choroba zasiahla?
 • Deti na obrázku malomocného určia, ktoré časti jeho tela postihla choroba (hlava, tvár, rameno, ruka, nohy).
 • Ak ich chcete trochu rozhýbať, môžete s nimi zaspievať ukazovačku Hlava, ramená, kolená, palce. Nájdete ju na https://youtu.be/GN7EY_5FXvQ
 • Potom spolu s deťmi zhrňte celý príbeh. Napríklad takto:
Muž z nášho príbehu bol skutočne vážne chorý a nikto mu nemohol pomôcť. Nie že by nechceli, nedalo sa. Ale to čo nedokážu ľudia, dokáže Ježiš. Malomocný uveril, že Ježiš má moc očistiť jeho telo od tej strašnej choroby. A on to skutočne urobil, dotkol sa ho a lepra zmizla.

Ak chceš, môžeš ma očistiť…

Ježiš má moc očistiť nás aj od niečoho horšieho ako choroba, od neviditeľnej choroby duše. Voláme ju hriech. Vždy keď naschvál urobím niečo zlé, na mojej neviditeľnej duši to zanechá neviditeľnú ranu. Nevidno ju, ani nebolí. Ale cítim, že niečo nie je v poriadku. Stáva sa to aj vám? Keď urobíte niečo zlé, začnete sa aj cítiť zle?
 • V prílohe je obrázok uzdraveného muža, krúžky s nápismi, prázdne kruhy a 4 menšie obrázky s chorými časťami tela. V niektorých kruhoch sú napísané hriechy rúk, nôh či úst. Iné sú prázdne, do nich si môžete doplniť ďalšie. Úlohy pre deti:
 • Označiť farebne hriechy úst (červená), rúk (oranžová), nôh (žltá) a tela (napríklad ružová :-).
 • Označiť tými istými farbami časti chorého tela.
 • Pospájať všetko čiarami a priradiť tak tam, kam to patrí.
 • Môžete to urobiť aj tak, že krúžky vystrihnete a deti ich postupne prikladajú na ich miesto na obrázku.

Chcem, buď čistý

 • Najdôležitejšie v celom príbehu sú však Ježišove slová „Chcem, buď čistý.“ Väčšie deti môžete potrápiť tajničkou, menším ich stačí pripomenúť.
Ježiš hovorí malomocnému „Chcem, buď čistý!“ Vlastne si myslím, že Ježiš veľmi túži po tom, aby sme boli čistí všetci. A nie len aby boli čisté a zdravé naše telá, ale hlavne aby boli čisté a zdravé naše duše.

Úkon pokánia

 • Pripomeňte všetkým začiatok evanjeliového rozprávania: 
K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Urobme to teraz aj my ako on.
 • Kľaknite si všetci pred kríž, prípadne položte kríž na zem (tak, aby to bolo dôstojné, môžete na zem prestrieť malý obrúsok a kríž položiť naň) a kľaknite si do (pol)kruhu okolo. Prednášajte prosby a zakaždým priložte ku krížu jeden z krúžkov.
    1. Niekedy som lenivý. Očisti ma prosím.
    2. Niekdy sa posmievam iným. Očisti ma prosím.
    3. Občas nechcem pomôcť. Očisti ma prosím.
    4. Nie vždy som hovoril pravdu. Očisti ma prosím.
    5. Nauč ma poslušnosti. Očisti ma prosím.
    6. Chráň moje ústa pred odvrávaním. Očisti ma prosím.
    7. Odpusť, že nechávam iných zbytočne čakať. Očisti ma prosím.
    8. Uzdrav moje klamstvá. Očisti ma prosím.
    9. … 
 • Všetci vstaňte, pomodlite sa spoločne modlitbu Otče náš a záverečnú modlitbu.
Dobrotivý Bože, ty nás uisťuješ, že prebývaš v tých, čo sú spravodliví a majú čisté srdce; pomáhaj nám svojou milosťou tak žiť, aby sme boli tvojím dôstojným príbytkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip

 • Na stránke www.lostsheep.com.au/stories/the-man-with-leprosy si môžete zadarmo stiahnuť šablónu kocky (farebná i čiernobiela) s pokračovaním príbehu. Vytlačte si ju, vystrihnite a zlepte. Deti hodia kockou a vyrozprávajú časť príbehu navrchu…

Zdroje

    • Obrázky:             https://www.lostsheep.com.au/stories/the-man-with-leprosy/
    • Úvodná modlitba:     Liturgia hodín, upravené.
    • Záverečná modlitba:     CR-06 NE B, Modlitba dňa.

Publikácie a pomôcky