Rodinná katechéza / Mlč!

Biblická katechéza, 4. nedeľa v Cezročnom období, rok B

 • Charakteristika: Diabol si našu pozornosť nezaslúži, nie je dobré počúvať ho a je zbytočné priveľmi sa ním zaoberať. Ale občas musíme. Aj s deťmi. Tak, aby sme ich na jednej strane nevystrašili a na druhej aby sme ich naučili, ako sa vysporiadať s jeho pokušeniami. Katechéza je tak trochu o tom, ako Ježiš zobral slovo démonovi v synagóge v Kafarnaume. Nezľaknite sa, keď diabla prirovnáme ku komárovi.
 • Kľúčové slová: synagóga, sobota, posadnutý, komár, repelent
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia verzia (2021)

Úvod

 • TIP: Pred čítaním evanjelia krátko zopakujte základné momenty evanjeliového príbehu predchádzajúcej nedele: Ježiš prišiel do Galiley, povolal Petra, Ondreja, Jakuba a Jána za učeníkov. Vyzval ich, aby išli za ním a prisľúbil, že z nich urobí rybárov ľudí. Deti môžu vysvetliť, kto je to rybár ľudí a aké je jeho poslanie.
 • SN_02. Predchádzajúca katechéza mala názov SMS od Ježiša a príbeh povolania galilejských rybárov bol vyrozprávaný prostredníctvom SMS správ. V tejto línii pokračujeme aj v úvode. Deti prečítajú SMS, ktorú nám Ježiš poslal („Mlč a vyjdi z neho!“) a uvažujú, prečo nám Ježiš niečo také píše. Vzápätí prichádza od Ježiša správa s vysvetlením („Prepáč. To nepatrilo tebe.“) Uvažujeme, komu mohol Ježiš niečo také napísať. Priveďte deti na nápad, spýtať sa Ježiša, komu sú tie slová určené.
 • SN_03. Poslali sme SMS s otázkou a vzápätí prišla odpoveď (Mk 1,21-28). Staršie deti môžu vysvetliť, čo ten tajomný kód znamená.

Tento tajomný kód hovorí, že si máme otvoriť Evanjelium podľa Marka (preto Mk), nalistovať v ňom prvú kapitolu a prečítať verše 21-28. Tam sa asi dozvieme, komu sú slová „Mlč a vyjdi z neho!“ určené.  

Evanjelium

 • Mk 1,21-28, SN_04-05.

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. 

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

CR-04NEB-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • SN_06. Doplňovačka. Krátko zhrnieme dej evanjeliového príbehu prostredníctvom doplňovačky. Deti majú určiť, kedy sa príbeh odohral, kde a o koho v ňom išlo. Ide o tri slová (v sobotu, v synagóge a posadnutý). Správne odpovede sú na ďalšom snímku.
 • SN_07. Ak treba, vysvetlite, že Kafarnaum je mesto, synagóga modlitebňa, kde sa stretávajú na modlitbu židia ako sa kresťania stretávajú v kostole. Ich sviatočný deň je sobota, náš nedeľa. Potom sa zameriame na posadnutého. Zlého ducha prirovnáme ku otravnému komárovi. Nie je to síce presné, ale pre deti dostatočné prirovnanie. Preto ten komár na snímku.

Ježiš sa prišiel v sobotu modliť do synagógy. Presne tak, ako my v nedeľu chodievame do kostola. Bolo tam veľa ľudí a evanjelista Marek hovorí, že jeden z nich bol posadnutý zlým duchom, priam zloduchom. Čo to znamená? Zlý, alebo ako hovorí evanjelista, nečistý duch, toho človeka stále otravoval a útočil na neho. Zlý duch vie byť riadne otravný, otravnejší ako roj komárov. A to je už čo povedať.

 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o komároch, o tom, ako škodia (štípu, pijú krv, roznášajú choroby) a ako otravujú ľudí (nepríjemné bzučanie, nedajú sa odohnať). Potom prejdite na ďalší snímok (SN_08).

Zloduch je ešte horší ako roj komárov. Ak as usadí v človeku, ovláda jeho telo a núti chudáka robiť alebo hovoriť to, čo on nechce. Napríklad tohto zo synagógy nútil vykrikovať a vyrušovať. Hoci ten človek bol určite slušne vychovaný a vedel že v synagóge sa nevykrikuje. Ani v kostole nie. Alebo ako komár, čo stále bzučí poletuje okolo hlavy človeka, našepkáva nám všelijaké myšlienky.

 • TIP: Deti prečítajú, čo našepkáva otravný zloduch človeku (SN_08).

Presne tak: „urob toho“, alebo „nerob tamto“ našepkáva, len aby priviedol človeka na zlo. Tie myšlienky môžu byť veľmi otravné. Alebo sa pokúša človeku nasťahovať do srdca a tam mu potom rozpráva strašné klamstvá. Hovorí napríklad: „Nikto ťa nemá rád!“ Alebo „Si škaredá!“ a podobne, takže človek sa cíti strašne. 

 • SN_09. 

Čo na to Ježiš? Nuž on mu nedovolí rozprávať. „Mlč!“ hovorí mu. My nemáme moc zloducha odohnať. Kto sa niekedy pokúšal vyhnať komára, vie že je to ťažké. A so zloduchmi je to ešte ťažšie. 

Ale nemusíme ho počúvať. Môžeme mu povedať: „Mlč! Nebudem ťa počúvať. Ja počúvam Ježiša.“

 • SN_10.

Nemáme síce moc odohnať komáre. Ale poznáme spôsob, ako sa pre ne stať neviditeľným. Ak sa nastriekaš repelentom, komár ti dá pokoj.

A vlastne existuje aj repelent proti našepkávaniu otravných zloduchov. Ale funguje len vtedy, ako ním postriekame druhého. Je to repelent dobrých slov. Ak druhí od nás často počujú dobré slová, skôr uveria nám ako nejakému otravnému zloduchovi. Takže ak chceš druhých ochrániť pred zloduchmi, hovor im dobré slová.

 • TIP: Môžete poukázať na to, že rodičia hovoria dobré slová deťom a aj tým ich posilňujú proti klamstvám zlého. Zopár „dobrých slovo“ je napísaných na obrázku. Prečítajte ich a nechajte deti navrhnúť ďalšie.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4754
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4753

Publikácie a pomôcky