Rodinná katechéza / Čokoľvek...

Biblická katechéza, Nedeľa Krista Kráľa, rok A
 • Charakteristika:  Pri spracovaní využívame metódu naratívnej katechézy a posolstvo je vložené do príbehu, ktorý zároveň ponúka interpretáciu biblického textu.
 • Téma: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších…
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia verzia katechézy z roku 2020 (WEB) s ťahovou hrou Poďte, požehnaní... Pracovný list nájdete v prílohe tohto dokumentu.

Úvod

 • TIP: SN_02. Ak ste použili katechézu aj minulý týždeň, deti už Zuzku poznajú :-) Môžete to využiť na krátke zopakovanie predchádzajúcej témy. Cieľom je však uvedenie do evanjelia.
Bolo to týždeň pred začiatkom Adventu. Zuzka v nedeľu v kostole počula, že Ježiš je kráľ. A teraz si lámala hlavu nad tým, čo by mohla ona pre Ježiša Kráľa všetkých kráľov, urobiť. Zdôverila sa s tým mamine. A ona jej prečítala tento evanjeliový príbeh…

Evanjelium

 • Mt 25,31-46; SN_03-05.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘
Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“
CR-34NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • Doplňovačka SN_06-08. 
Čo môžeme urobiť pre Ježiša – kráľa? Ježiš hovorí:
Keď som hladný, môžeš mi dať jesť.
Keď som smädný, pomôže mi, keď sa mi dáš napiť
Keď som na cestách, utečenec, emigrant, môžeš mi ponúknuť ubytovanie a pomoc.
Keď si nemám čo obliecť, môžeš mi pomôcť s oblečením.
Keď budem chorý, určite ma navštív.
Keď sa ocitnem vo väzení, nezavrhni ma.
Lebo čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. 
 • SN_09.
„No áno. Ale tých hladujúcich a smädných dnes u nás nie je veľa, snáď len ujo bezdomovec Fero“, dumala Zuzka. „A keď niekto dnes cestuje, nájde si ubytovanie v hoteli alebo penzióne.“
„To máš pravdu,“ odpovedala mamina. "Ale okolo nás je veľa ľudí, ktorí sú hladní po dobrom slove. Ako tvoj kamarát Juraj."
 • TIP: Pripomeňte príbeh z minulej nedele. Vždy keď sa Juraj pozrel do zrkadla, akoby mu hovorilo: „Máš malé svaly. Si pomalý. Je s tebou strašná nuda. Nič nedokážeš…“ Juraj bol hladný po dobrom slove a Zuzka mu pomohla tak, že na rám zrkadla napísala zopár dobrých slov. Napríklad: „Vieš nádherne kresliť. Tvoje fotky sú krásne. Si vytrvalý…“
 • SN_10.
Večer keď nad tým Zuzka znovu premýšľala, si urobila zoznam ľudí, ktorí sú hladní po dobrom slove, smädní po úsmeve, ktorí sa cítia neprijatí, ktorých sa treba zastať pred inými, tých, na ktorých iní moc nemyslia, a tých, na ktorých sa ostatní hnevajú. Spomenula si napríklad na babku Helenku. A povedala si, že hneď zajtra musí niečo pre ňu, teda pre Ježiša, urobiť.
 • TIP: Nechajte deti chvíľu diskutovať o tom, čo asi Zuzka vymyslela. Potom dokončite príbeh.
 • SN_11.
V ten deň prišla babka Helenka z obchodu skôr ako zvyčajne. Dedko bol veľmi prekvapený. Všimol, aká je veselá. Jeho manželka sa totiž v poslednej dobe vracia z nákupov unavená a smutná. „Ľudia sú dnes akísi zvláštni,“ hovorieva. „Všetci sa niekam ponáhľajú, sú nervózni a nikto ti nepomôže…“ 
 • SN_12.
Teraz to bolo iné a Helenke žiarili oči ako kedysi, keď sa prvýkrát uvideli a zaľúbili sa na prvý pohľad. 
„Predstav si,“ začala babka Helenka keď vybalila nákup, „dnes som stretla výnimočné dievča. Volá sa Zuzka a pomohla mi s nákupom. Ale urobila to tak nejako inak. Cítila som sa pri nej ako akoby som bola kráľovná.“
„To bude asi tým, že v tebe videla niekoho dôležitého,“ povedal dedko a objal svoju milovanú manželku.
 • SN_13.
Zuzka nosí okuliare. Nie na nose, tieto sú také neviditeľné, okuliare srdca. Vďaka nim vidí v každom človeku niekoho dôležitého. Ježiša. A podľa toho sa k nemu aj správa. Vidí v každom Ježiša. Pamätá na jeho slová: „Čokoľvek ste urobili jednému babke Helenke…“ 

Obrázky

 • Malý misionár 2020/2021. Bratislava: PMD, 2020.
 • https://www.canva.som
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8505

Publikácie a pomôcky